search
Sök
menu
Meny
Sök

Elevbidrag vid utlandsvistelse, grundskolan

Elever som är skrivna i Jönköpings kommun och går i skola utomlands (motsvarande grundskola) kan beviljas bidrag till skolavgifter för utlandsstudier.

Bidraget kan uppgå till det som kan verifieras i kostnader, dock högst 40 % av kommunens egen kostnad per elev i grundskolan, för aktuell årskurs och läsår.

Vårdnadshavare ansöker genom att skicka ett personligt brev med information om vem det gäller, vart ni ska åka och en förklaring varför ni ska åka.

Brevet skickas till: 

Utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Box 1002
561 24 Huskvarna