search
Sök
menu
Meny

Förskoleklass

Alla barn i Sverige som har fyllt eller ska fylla sex år under året ska börja i förskoleklass. Förskoleklassen är obligatorisk och ger alla barn rätten att gå i skolan i minst tio år.

Skolplikten gäller från sex års ålder. Det betyder att förskoleklass är obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan. Det ska underlätta en bra integration mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem. Lärande och utveckling står i centrum, i alla skolformer.

Verksamheten i förskoleklassen är undervisning i samma mening som i andra skolformer. Det omfattar minst 525 timmar per läsår (5 timmar/dag) och följer läsårets tider. Förskoleklassen är avgiftsfri.

Eleverna i förskoleklassen omfattas av samma service som grundskolans elever när det gäller bland annat maten i skolan, skolskjuts och elevhälsa.

Plats i skolan

Elever som ska börja förskoleklass blir erbjudna förtur till en plats på en anvisad skola nära hemmet, alltså den skola som tillhör det geografiska upptagningsområde där barnet är folkbokfört.

Du har rätt att välja antingen den anvisade skolan eller ansöka om plats på en annan skola för ditt barn. Information om vilken skola som ditt barn har blivit anvisad kommer i januari via e-post.

Val av skola, ansvisad plats

Fritidshem

Ditt barn har rätt till fritidshem före och efter förskoleklass. Du ansöker om fritidshemsplats i Barnwebben.

Fritidshem

Skolskjuts

Elever i förskoleklass som går på sin anvisade skolenhet har rätt till kostnadsfri skolskjuts om de uppfyller kriterierna för skolskjuts. Tänk på att om du väljer en annan skolenhet än ditt barns anvisade enhet kan rätten till skolskjuts upphöra. Skolskjutsen gäller mellan hemmet och skolan, men inte till och från fritidshem.

Skolskjuts