search
Sök
menu
Meny

Förskoleklass

Jönköpings kommun erbjuder plats i förskoleklass höstterminen det år ditt barn fyller sex år. Platsen är reserverad på en skola nära hemmet.

Skolplikten gäller från sex års ålder. Det betyder att förskoleklass är obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan. Det ska underlätta en bra integration mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem. Lärande och utveckling står i centrum, i alla skolformer.

Plats i förskoleklass erbjuds på en skola nära hemmet. I Jönköpings kommun finns platsen på den grundskola där man har skolår 1 (utifrån upptagningsområde). Du har möjlighet att önska en annan skola, vilket erbjuds i mån av plats - barnen i skolans upptagningsområde har alltid företräde.

I januari skickar skolan ut ett brev, där man välkomnar barnet till förskoleklassen. Samtidigt ber vi föräldrarna bekräfta om man vill ha den reserverade platsen till barnet.

Inför förskoleklassen besöker barnen skolan, och får sedan i sin tur besök av sina blivande lärare.

Verksamheten i förskoleklassen är undervisning i samma mening som i andra skolformer. Det omfattar minst 525 timmar per läsår (4 timmar/dag) och följer läsårets tider. Förskoleklassen är avgiftsfri.

Eleverna i förskoleklassen omfattas av samma service som grundskolans elever när det gäller bl.a. maten i skolan, skolskjuts och skolhälsa.