search
Sök
menu
Meny

Avgifter för fritidshem

Hur mycket du ska betala beror på hur stor inkomst du och ditt hushåll har. Du betalar den högsta avgiften (maxtaxa) om du och ditt hushåll tjänar 50 340 kronor i månaden eller mer före skatt.

När barnet börjar är de två första veckorna avgiftsfria. Vid omplacering, t.ex. till ny skola, betalas avgift som vanligt.

Med barn 1 menas familjens yngsta barn som har plats i kommunal eller enskild förskola, familjedaghem eller fritidshem, barn 2 är det näst yngsta barnet o.s.v.

Familjer med flera barn och/eller med mycket låga inkomster kan få sin avgift jämkad efter särskild prövning.

Avgift för 2021

Barn 6-12 år

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3*

Procent av hushållets samlade inkomst

2 %

1 %

1 %

Högsta avgift/månad

1 007 kr

503 kr

 503 kr

Med barn 1 menas familjens yngsta barn som har plats i kommunal eller enskild förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem, barn 2 är det näst yngsta barnet och så vidare. * Barn 4 eller fler är avgiftsfritt.

Avgiften betalas under 12 månader per år och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad.

Inkomstanmälan

För att vi ska kunna debitera dig rätt avgift är det viktigt att du anmäler din inkomst före skatt (bruttoinkomst) till oss.

Anmälan om inkomst ska göras:

  • När barnet börjar på fritidshem
  • Var 12:e månad (även om inkomsten inte ändrats)
  • När familjens inkomst ändras
  • Efter begäran från kommunen

Du registrerar din inkomst på Barnwebben, länk finns under E-tjänster. Om du inte anmäler din inkomst får du betala maxtaxa.

Jönköpings kommun skickar en påminnelse via e-post om du inte uppdaterat din inkomst inom ett år.

Faktura

Avgiften för fritidshem betalas tolv månader per år. Avgift betalas innevarande månad. Faktura kommer omkring den 20:e varje månad. Förfallodag är den sista vardagen i månaden.

Gemensamt hushåll

Ett gemensamt hushåll innebär att du bor tillsammans (är folkbokförd) med en annan person på samma adress, antingen som gift eller som sammanboende.

Inte gemensamt hushåll men gemensam vårdnad

Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll men gemensam vårdnad baseras avgiften på respektive hushållsinkomst före skatt (bruttoinkomst).

Delad faktura

Vid gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna kan ni få delad faktura. Kontakta din administratör.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Med inkomst avses lön före skatt (bruttoinkomst) och andra skattepliktiga inkomster.

Frågor och svar om inkomstanmälan

Nedan får du svar på de vanligast förekommande frågorna.

Varför har jag fått en inkomstförfrågan?

Avgiften baseras på hushållets inkomst före skatt (bruttoinkomst). Du ska registrera din inkomst på Barnwebben så att du betalar rätt avgift. Jönköpings kommun skickar en påminnelse via e-post om du inte uppdaterat din inkomst inom ett år.

Vad händer om jag inte uppdaterar min inkomst?

Om du inte registrerar din inkomst kommer du få betala den högsta avgiften (maxtaxa).

Min inkomst har inte förändrats, hur gör jag då?

Du behöver ändå registrera din inkomst före skatt (bruttoinkomst) annars får du betala den högsta avgiften (maxtaxa).

Jag studerar, ska jag ändå uppdatera mina inkomstuppgifter?

Ja. Du behöver registrera din inkomst på nytt, även om den inte förändrats. Om du arbetar extra under dina studier måste du ange din inkomst för skatt (bruttoinkomst).

Jag har loggat in på Barnwebben och ser inkomsten för min tidigare make/maka/sambo, måste jag registrera inkomsten för hen?

Om du har ändrade familjeförhållande ska du kontakta din administratör. Förändringen kommer därefter att synas på Barnwebben nästkommande månad.

Jag har inte registrerat min inkomst i tid och har därför blivit debiterad enligt maxtaxa, hur gör jag nu?

Registrera din aktuella inkomst före skatt (bruttoinkomst) på Barnwebben och kontakta din administratör.

Jag har blivit debiterad enligt maxtaxa men jag har inte så hög inkomst, vad gör jag?

Kontakta din administratör.