search
Sök
menu
Meny

Avgifter inom fritidshem

Avgift för fritidshem betalas under 12 månader per år och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad.

När barnet börjar är de två första veckorna avgiftsfria. Vid omplacering, t.ex. till ny skola, betalas avgift som vanligt.

Med barn 1 menas familjens yngsta barn som har plats i kommunal eller enskild förskola, familjedaghem eller fritidshem, barn 2 är det näst yngsta barnet o.s.v.

Familjer med flera barn och/eller med mycket låga inkomster kan få sin avgift jämkad efter särskild prövning.

Avgift för 2020

Barn 6-12 år

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3*

Procent av hushållets samlade inkomst

2 %

1 %

1 %

Högsta avgift/månad

986 kr

493 kr

 493 kr

Hur beräknas avgiften?

Enkelt kan man säga att familjens samtliga beskattningsbara inkomster utgör underlag för avgiften. På inkomstuppgiften ska du därför ta upp alla sådana inkomster. Du kan få fullständig förteckning över vad som ingår i avgiftsunderlaget från utbildningsförvaltningen.

När förändras avgiften?

Avgiften förändras när familjens inkomster minskar eller ökar. Du ska själv anmäla de inkomstförändringar som sker under året via vår barnwebb. (Om du behöver en blankett istället, så kontakta utbildnignsförvaltningen. Telefonnummer hittar du på din faktura.)

Därutöver kommer du minst en gång per år att få en inkomstförfrågan från oss via e-post och sms. Om du inte besvarar denna förfrågan kan din avgift höjas upp till maxtaxans högsta nivå.