search
Sök
menu
Meny

Regler för fritidshem

Här kan du läsa om öppettider, närvaro, vad som gäller när du som vårdnadshavare får ändrade tider för arbete eller studier med mera.

Barnets närvarotider

Grunden för barnets schema är föräldrarnas arbets-, studie- och restider. Det är mycket viktigt att du ser till att personalen alltid känner till de tider som gäller för ditt barn.

Öppettider

Våra öppettider regleras i viss utsträckning i skollagen. Men politikerna i Jönköpings kommun har också beslutat att omsorg ska erbjudas även under obekväm arbetstid.  
Generellt gäller att alla fritidshem ska ha öppet kl 06–19, om behov finns. Om behovet av omsorg även gäller sena kvällar eller helger, kan rektor kontakta annan verksamhet i närområdet för att hitta en bra lösning. Som förälder är du alltid välkommen att fråga personalen vilka riktlinjer som gäller, även om särskilt omsorgsbehov uppstår enstaka dagar.

Barnets närvaro vid förälders ledighet

Omsorgen omfattar de tider du arbetar eller studerar. Men du kan också komma överens med ditt fritidshem om att ditt barn får utnyttja sin plats också om du tillfälligt är ledig eller har semester någon enstaka dag. Under din huvudsemester förutsätter vi dock att även barnet är ledigt.

När omsorgsbehovet förändras

Om ditt barns omsorgsbehov förändras (t.ex. på grund av ändrade arbetstider) ska du lämna in nytt schema via vår barnwebb. (Om du behöver en blankett istället så kontakta barn- och elevadministrationen. Telefonnummer hittar du på din faktura.) Semester eller annan ledighet som infaller under schemaperioden är inte grund för avgiftsändring.

Planeringsdagar

Fritidshemmet har rätt att hålla stängt 4 dagar/år för att ge personalen möjlighet till gemensam planering. Den lokala styrelsen beslutar om vilka dagar som ska användas för planering inom fritisdhemmet. Om ditt barn behöver omsorg under dessa dagar, så har du rätt att få det på ett annat fritidshem.

Rätt till plats för föräldraledigas och arbetssökandes barn

Barn 6-12 år måste lämna sin plats i fritidshem vid förälders arbetslöshet eller föräldraledighet.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning gör du via barnwebben.