search
Sök
menu
Meny
Sök

Bottnarydsskolan F-6

Framsidan av Bottnarydsskolan.

Bottnarydsskolan F-6 har en stor och fin skolgård som inbjuder till lek och olika aktiviteter. På gångavstånd har vi sjöar med kringliggande skogar, som är en stor tillgång i vår biologiundervisning och på friluftsdagar. 

Bottnarydsskolan är en F-6 skola som ligger 2,5 mil utanför Jönköping. Vår skola tillsammans med Ryds skola bildar Norra Mo skolområde. De båda skolorna med tillhörande fritids har ett nära samarbete. På enheten går det tillsammans cirka 170 elever.

På Bottnarydsskolan vill vi arbeta för att väcka nyfikenhet och ge möjligheter till lust och glädje i lärandeprocessen.

Vårt mål är att eleven ska känna delaktighet och lära sig ta ansvar för sitt eget lärande och sin utveckling. Vi har tillgång till en god lärmiljö i våra klassrum med många datorer och en activeboard i varje klassrum.

Genom IUP:n bekräftar vi barnets kunskapsinlärning och ger därmed möjlighet till fortsatt kunskapsutveckling. Vi arbetar för att eleven ska känna gemenskap och utveckla ett respektfullt förhållningssätt.

Vår vision är "En skola för alla". Vi arbetar kontinuerligt med vårt kvalitetsarbete och kompetensutveckling för att leva i denna vision. Skolans ledord är fint språk, bra kompis och schyst spel.

Välkommen att kontakta oss!

Skolbiblioteket

På Bottnarydsskolan har vi ett lättillgängligt skolbibliotek som eleverna har tillgång till under hela dagen.

Böckerna i vårt skolbibliotek är anpassade efter barnens ålder. Våra bokbestånd fylls på flera gånger per år, dels via anslag från kommunen och dels från egen budget.

Innan bokinköp har eleverna möjlighet att lämna in önskemål. I vårt biblioteksråd ingår elever från år 4-6 som träffas ungefär en gång i månaden för att diskutera bokinköp och annat som berör verksamheten.

Vi har även möjligheter till att låna böcker av bokbussen som kommer till vår skola en gång i månaden.

Trygghet och likabehandling

På skolan har vi ett levande likabehandlingsarbete med fokus på diskrimineringsgrunderna och socialt samspel. Vi har Elevhälsoteam och en "måbra" grupp där elever och pedagoger samarbetar för trivsel och trygghet.

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola.

Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskrimineringslagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet — en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Kontakta oss

Skola

Kyrkvägen 7
Box 35
565 76 Bottnaryd
Tfn 036-10 35 16

Bottnaryds fritids Perrongen (Pingstkyrkan)

Stationsvägen 7
565 76 Bottnaryd
Tfn 036-10 35 08, 076-815 35 08

Titel/plats

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Jenny Andersson

036-10 75 94

Biträdande rektor

Ninna Harriott

036-10 38 72

Specialpedagog

Sara Löf

036-10 35 20

Specialpedagog

Karin Karlsson

036-10 35 10

Skolsköterska

Ellinor Magnusson

070-398 61 27

Skolkurator

Martina Paldanius

036-10 27 54

Vaktmästare

Johny Simonsson

036-10 35 11

Skolmåltid

Berit Helgesson

036-10 35 18