search
Sök
menu
Meny

Kumlabyskolan

Kumlabyskolan är en F-6 skola på Visingsö med åldersblandade klasser.

Historiens och sagornas ö – historiskt perspektiv

Öns historia ger eleverna möjligheter att på plats ta del av Visingsö fantastiska historia med spår ända från stenåldern Eleverna har återberättat öns sagor i en bok , "För länge länge sedan", som finns på turistbyrån.

Skola för hållbar utveckling – miljöperspektiv

Skolan har sedan 2003 utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" av Skolverket,  ansökan görs vart tredje år och vår förnyade utmärkelse gäller fom december 2015. Skolan ligger i biosfärområdet Östra Vätterbranterna.

Sierra Leone i Västafrika – internationellt perspektiv

Vi har ett internationellt utbyte med flera skolor i Sierra Leone. Lärare från Sierra Leone har studerat vår förskola och skola och lärare från Kumlabyskolan har varit på studieresor på skolor i Sierra Leone.

Värdegrundsarbete – etiskt perspektiv

Vårt värdegrundsarbete i skolan är ständigt i fokus. Vi arbetar gemensamt och i varje klass med innehållet och eleverna gör illustationer till likabehandlingsplanen. Skolan arbetar med barns rättigheter både här och i andra delar av världen.