search
Sök
menu
Meny

Öxnehagaskolan

Välkommen till Öxnehagaskolan! Öxnehagaskolan finns i bostadsområdet Öxnehaga i Huskvarna, med en fantastisk natur och utsikt över Vättern.

Lekställningen på skolgården.

På Öxnehagaskolan finns årskurs 2 till 6 samt fritidshemmen Bullerbyn och Storegården.

Pedagogerna på Öxnehagaskolan arbetar i arbetslag och här arbetar även specialpedagoger, speciallärare, skolsköterska, kurator, vaktmästare, skolassistent och elevassistenter samt ledningsteam med rektor och biträdande rektor.

Öxnehagaskolan har ändamålsenliga lokaler och ligger i nära anslutning till kommunalt bibliotek, fritidsgården Forum, PULS arena och Öxnegården. Vi har ett nära samarbete med IFK Öxnehaga och bågskytteföreningen på området.

Välkommen att besöka oss på Öxnehagaskolan!

Läsårstider

 

Vårterminen 2018

(8 januari - 15 juni)

Sportlov: Vecka 7 (12 februari - 18 februari)

Påsklov: Vecka 14 (2 april - 8 april)

Lovdagar: 30 april, 11 maj

Studiedagar: 26 januari, 14 mars, 15 maj

Föräldrarådet

Forum för samråd – föräldrarådet – är ett forum där föräldrar, skolledning och personal möts för att diskutera verksamhetens förutsättningar, villkor och utveckling.

Rådet är gemensamt för Öxnehagaskolan och Oxhagsskolan. (Öxnehaga skolområde.)

Grundskolans uppdrag är att i samverkan med barnens föräldrar skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

På föräldrarådet diskuteras även aktuella frågor, stora som små. Öxnehaga skolors föräldraråd sammanträder två gånger per termin. I rådet finns representanter från både Oxhagsskolan och Öxnehagaskolan.

Föräldrarådet består av sju föräldrarepresentanter (en för varje årskurs), rektor/biträdande rektor, en personalrepresentant.

Valet av föräldrarepresentanter görs genom att det bland föräldrarna i var klass utses ett klassombud. Detta sker på föräldramöte i augusti/september.

Sjukanmälan

Sjukanmälan till skola:

  • Vklass frånvarosystem,
    telefon 036-10 28 00
  • Vklass app för vårdnadshavare, finns för alla telefoner och plattor.
  • inloggning för vårdnadshavare på webben, säker inloggningen med exempelvis mobilt bankID. Länk för inloggning hittar du under "Självservice" på denna sida.

Sjukanmälan till fritidshem:

Storegården åk 2
Tfn 036-10 66 20
Bullerbyn åk 3-6
Tfn 036-10 66 67

Målsättning och förhållningssätt

Kunskap – trygghet – framtidstro. I framtiden kommer hela världen att vara våra barns arbetsfält. Vad kan då vara bättre än att börja förbereda sig redan som sexåring?

På vår skola finns ca 30 olika nationaliteter och lika många språk representerade. Här arbetar barn med olika språk, nationaliteter och religioner sida vid sida. Vi vill hjälpa våra elever att blir språkmedvetna, toleranta, goda konfliktlösare och duktiga på att samarbeta.

Elever och lärare på Öxnehagaskolan ska känna sig stolta över sin skola. Trygghet och en vi-känsla med kamrater och lärare är grund till utveckling och lärande.

För oss är lärandet i fokus. I framtiden är kunskap ett viktigt verktyg för våra barn och elever. Därför ska alla ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga och ges den stimulans de behöver.

Vi förbereder våra elever för en framtid med hela världen som arbetsfält!

Dokument

Förhållningssätt för all personal utifrån vår värdegrundöppnas i nytt fönster (pdf, 289.9 kB)

Trygghet och likabehandling

Alla elever skall vara trygga i förskoleklass, fritidshem och skola.

Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. (Diskrimineringslagen och skollagen).

Enligt lag skall varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet – en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Dokument

Förhållningssätt för all personal utifrån vår värdegrundöppnas i nytt fönster (pdf, 289.9 kB)

Likabehandlingsplan, kortversionöppnas i nytt fönster (pdf, 226.6 kB)

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet på Öxnehaga skolområde arbetar både med övergripande och enskilda elevhälsofrågor.

I teamet ingår skolledning, skolsköterska, skolläkare, specialpedagog och kurator. Psykologer och fler specialpedagoger med särskilda inriktningar ingår i ett gemensamt resursteam som skolan anlitar vid behov.  

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsans roll är att i samarbete med annan personal i skolan bidra till en god lärmiljö för eleverna - det handlar om fysisk och mental hälsa, men även barnens delaktighet och personliga utveckling. Det kräver lyhördhet för varje barns välbefinnande och behov, med barnens hälsa i fokus.

Kontakta elevhälsoteamet

Titel

Namn och e-post

Telefon

Skolsköterska

Eva Matthiasson

036-10 66 57

Specialpedagog

Agneta Nordén

036-10 66 54

Kurator

Pernilla Löfsved Franklin

036-10 23 82

Kontakta oss

Besöksadress
Oxhagsgatan 65
561 05 Huskvarna

Titel/plats

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Rosemarie Segersson

036-10 24 19

Personalrum


036-10 66 55

Skolmåltid


036-10 66 58

Vaktmästare

Peter Wennblom

036-10 66 53

Skolsköterska

Eva Matthiasson

036-10 66 57

Specialpedagog

Agneta Nordén

036-10 66 54

Kurator

Pernilla Löfsved Franklin

036-10 23 82

 

Fritidshem

Telefon

Bullerbyn åk 3-6

036-10 66 67

Storegården åk 2

036-10 66 20