search
Sök
menu
Meny

Rosenlundsskolan 7-9

Bild på Rosenlunsskolan

Välkommen till Rosenlundsskolan där varje möte är viktigt! Vi har cirka 350 elever. Tillsammans med drygt 45 vuxna har dessa elever sin dagliga arbetsplats här på Rosenlundsskolan

På Rosenlundskolan 7-9 går c:a 350 ungdomar. Skolan ligger vid Rosenlund med en närhet till naturområden, ishall, simhallar, Vättern och centrum. Busslinje 2 stannar utanför skolan.

I verksamheten ingår också kartläggningsgrupp och förberedelseklass för nyanlända elever.

Rosenlundsskolan är en skola där vi arbetar för elevens hela skoldag, där varje möte är viktigt. Du gör skillnad!

Välkommen till oss på Rosenlundsskolan 7-9

Rosenlundsskolan är en stor skola som består av förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Det går ca 400 elever på högstadiet. Rosenlundsskolan ligger med närhet till Vättern, Bondbergets naturreservat, simhall, ishall, fotbollsarena, Upptech m.m.

Rosenlundsskolan kan bland annat erbjuda:

 • Elever, föräldrar, personal och skolledning som gemensamt tar ansvar för elevens skolgång.
 • En centralt belägen skola med goda kommunikationer
 • Välutbildad personal som samarbetar kring eleven
 • En mångkulturell skola.
 • Välutrustade undervisningslokaler
 • Närhet till idrottsanläggningar och skogsområden
 • Ett elevcafé som drivs av elever
 • Elevinflytande i stort och smått: lektioner, ordningsregler, inköp av tex möbler, inredning av klassrum, anställning av lärare

Vårt upptagningsområde

Vårt upptagningsområde innefattar skolorna: Rosenlund, Ekhagen, Liljeholmen, Kålgården, Tenhult, Ödestugu, Österängen, Vättersnäs. Detta ger skolan en bra blandning av både stads- och landsbygdselever.

Rosenlundsskolans devis

Elevens hela skoldag där varje möte är viktigt. Du gör skillnad!

Skolans röda tråd:

 • Alla elever ska känna sig trygga
 • Studiero ska råda
 • Elever som tar ett personligt ansvar för sitt lärande
 • Alla elever ska bli behöriga till ett gymnasieprogram
 • Väl fungerande arbetslag med nära samarbete kring elevern
 •  Mentorer som har hela eleven i sin hand