search
Sök
menu
Meny

Skärstad skola

På Skärstad skola vill vi vara med och utveckla den nya generationens barn och elever som är trygga, modiga, nyfikna, kreativa och handlingskraftiga.

På Skärstad skola vill vi att våra barn och elever ska trivas, har roligt, utvecklas och växa. Roligast har vi när vi är tillsammans. För allas skull arbetar vi med kreativitet och en lagom mix av nytänkande och beprövad erfarenhet.

Skärstad skola ligger i den vackra Skärstaddalen, och består av förskoleklass, åk 1-3 och fritidshem. Skärstad skola är liten och nybyggd med vida vyer över åker och äng.

Närheten till naturen gör skolan till en liten idyll där elever och vuxna trivs och är väl kända för varandra. På vår skola finns en medveten strävan efter lust och glädje till det egna lärandet där goda kunskaper ges i en trygg och varm miljö.

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
(Lgr11)

Tillsammans med Landsjöskolan bildar vi Skärstaddalens skolområde.