search
Sök
menu
Meny

Södergårdsskolan

Södergårdsskolan i Huskvarna är en F-6 skola med ca 440 elever. På Södergårdsskolan förbereder vi våra elever för en framtid med hela världen som arbetsfält. Vi ger goda förutsättningar för trygghet, lärande och hälsa.

Skolan är belägen på Söders höjder omgiven av vacker natur. Skolhusen är byggda 1911 och 1921, varsamt renoverade och därtill K-märkta.

Södergårdsskolan är en välkomnande skola där alla barn är med på lika villkor. Alla respekterar varandras olikheter och får utvecklas i gemenskap med andra.
Alla elever, såväl som personal, ska känna trygghet i skolan och bli sedda och bekräftade som de är. Självkänsla, respekt, samarbetsförmåga och ansvarskänsla är de fyra grundpelare som vår skola vilar på.

Vår viktigaste målsättning är att skapa nyfikenhet för det fortsatta lärandet samt att barn såväl som personal ska känna lust och glädje i det gemensamma arbetet.

Mona Olofsson, rektor