search
Sök
menu
Meny

Södergårdsskolan F-6

Södergårdsskolan i Huskvarna är en F-6 skola med ca 440 elever. På Södergårdsskolan förbereder vi våra elever för en framtid med hela världen som arbetsfält. Vi ger goda förutsättningar för trygghet, lärande och hälsa.

Skolan är belägen på Söders höjder omgiven av vacker natur. Skolhusen är byggda 1911 och 1921, varsamt renoverade och därtill K-märkta.

Södergårdsskolan är en välkomnande skola där alla barn är med på lika villkor. Alla respekterar varandras olikheter och får utvecklas i gemenskap med andra.

Alla elever, såväl som personal, ska känna trygghet i skolan och bli sedda och bekräftade som de är. Självkänsla, respekt, samarbetsförmåga och ansvarskänsla är de fyra grundpelare som vår skola vilar på.

Vår viktigaste målsättning är att skapa nyfikenhet för det fortsatta lärandet samt att barn såväl som personal ska känna lust och glädje i det gemensamma arbetet.

Katarina Vågerdal, rektor

Kontakta oss

Besöksadress
Storgatan 10
561 42 Huskvarna

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Katarina Vågerdal

036-10 39 74

Biträdande rektor

Lotta Randau

036-10 66 04

Biträdande rektor

Ann Arvidsson

036-10 67 03

Vaktmästare

Tomny Lindquist

036-10 34 65

Skolhandläggare

Charlie Billengren

036-10 21 39

Skolsköterska

Helen S. Jansson

036-10 66 72

Skolkurator

Jenny Hoff

036-10 25 75

Skolmåltidsföreståndare

Annika Osbeck

036-10 66 77

Specialpedagog

Inga-Lill Hagmarker

036-10 25 72

Specialpedagog

Karin Swenning

036-10 38 06

Specialpedagog

Therese Elg Karneteg

036-10 23 74

IT-administratör

Maria Norstedt

036-10 39 67


Fritidshem eller arbetslag

Telefon

Förskoleklass C & D Slottet

036-10 23 73

Förskoleklass A & B Villan

036-10 73 46

Lejonhjärtat

070-214 36 07

Smedjan

072-704 92 10Åk 1

036-10 66 70

Åk 2

036-10 73 47

Åk 3

036-10 66 70

Åk 4

036-10 73 48

Åk 5

036-10 72 73

Åk 6

036-10 66 73