search
Sök
menu
Meny
Sök

Södergårdsskolan F-6

Södergårdsskolan i Huskvarna är en F-6 skola med ca 440 elever. På Södergårdsskolan förbereder vi våra elever för en framtid med hela världen som arbetsfält. Vi ger goda förutsättningar för trygghet, lärande och hälsa.

Skolan är belägen på Söders höjder omgiven av vacker natur. Skolhusen är byggda 1911 och 1921, varsamt renoverade och därtill K-märkta.

Södergårdsskolan är en välkomnande skola där alla barn är med på lika villkor. Alla respekterar varandras olikheter och får utvecklas i gemenskap med andra.

Alla elever, såväl som personal, ska känna trygghet i skolan och bli sedda och bekräftade som de är. Självkänsla, respekt, samarbetsförmåga och ansvarskänsla är de fyra grundpelare som vår skola vilar på.

Vår viktigaste målsättning är att skapa nyfikenhet för det fortsatta lärandet samt att barn såväl som personal ska känna lust och glädje i det gemensamma arbetet.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Skolmåltid och kost

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på skolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar. Maten som serveras på våra skolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med elevens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller i appen Skolmaten

Mer information om måltider i skolan och specialkost:

Måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider 2021/2022

 • Höstterminen 2021: 23 augusti-21 december
 • Vårterminen 2022: 10 januari-17 juni

Lovdagar 2021/2022

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 15
 • Lovdagar: 27 maj

Läsårstider 2022/2023

 • Höstterminen 2022: 22 augusti-22 december
 • Vårterminen 2023: 9 januari-16 juni

Lovdagar 2022/2023

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 19 maj, 5 juni

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Södergårdsskolan
Storgatan 10
561 42 Huskvarna

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem

 • Slottet, telefon 072-238 15 18
 • Villan, telefon 070-214 36 07
 • Lejonhjärtat, telefon 072-704 92 10
 • Gnistan, telefon 072-229 14 21

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Lise-Lotte Englund

036-10 80 77

TF rektor

Ann Arvidsson

036-10 67 03

Biträdande rektor

Lotta Randau

036-10 66 04

Vaktmästare

Tomny Lindquist

036-10 34 65

Skolhandläggare

Charlie Billengren

036-10 21 39

Skolsköterska

Therese Jerkinger

036-10 66 72

Skolkurator

Jenny Hoff

036-10 25 75

Skolmåltidsföreståndare

Annika Osbeck

036-10 66 77

Specialpedagog

Inga-Lill Hagmarker

036-10 25 72

Specialpedagog

Karin Swenning

036-10 38 06

Specialpedagog

Therese Elgh

036-10 23 74

IT

Anna Jansson

Hans Sandblad

036-10 39 67

036-10 23 75