search
Sök
menu
Meny
Sök

Stensholmsskolan F-6

Stensholmsskolan hus 2.

Stensholmsskolan är en F-6 skola med 429 elever. Här skapar förskollärare, fritidspedagoger och lärare tillsammans en helhetssyn på elevens dag.

Stensholmsskolan är en F-6 skola. Skolan är byggd i omgångar och består av tre byggnader. Stensholmsskolan är en miljöskola med Grön Flagg.

Vår gemensamma slogan på Hakarps skolområde är: Utvecklas och lär, utifrån den du är.

Hus 1 har undervisningslokaler i två plan samt administrationslokaler. Den byggdes under 1950-talet. Vidbyggt finns byggnad med undervisningslokaler och slöjdsal. Där bedrivs skolundervisning för åk 4 till åk 6 i 3 spår.

Hakarps skolområdes vision.

Gymnastikbyggnaden i två plan är från 1960-talet.

Hus 2 med kök och matsal är ombyggd och renoverad år 2000. I anslutning till denna byggdes undervisningslokaler i ett plan med suterrängplan. Utemiljön byggdes om och rustades upp i samband med tillbyggnaden. Där bedrivs skolundervisning och fritidshem från förskoleklass till åk 3 på två avdelningar, Oceanen och Savannen . Fritidsklubben finns även i hus 2.

Hakarps skolområde

Hakarps skolområde är en av Jönköpingskommun största skolområden. Den består av Stensholmsskolan, Egnahemsskolan och Nordskogens skola.

Vår gemensamma slogan är: Utvecklas och lär, utifrån den du är.

Stensholmsskolans förskoleklass

Förskoleklassen är barnets första år i skolan och är ett viktigt år för att föräldrar och barn ska få en mjukstart in i skolverksamheten.

Det finns två förskoleklasser en på Oceanen och en på Savannen. I verksamheten har förskollärarna huvudansvaret för barnens dag men även fritidspedagoger och lärare är delaktiga under dagen. Leken är en viktig del i barnens utveckling, därför får den stort utrymme, som fri lek ute och inne och grupplekar tillsammans.

I vårt arbete med läs och skrivutveckling följer vi Bornholmsmetoden.

I matematiken arbetar vi med siffror, antal, sortering, mönster och geometri.

Under veckan har även barnen idrott, skapande verksamhet och musik.

Förskoleklasserna på Oceanen och Savannen har en del samarbete under veckan t.ex. sång och musiksamlingar.

Stensholmsskolans fritidshem

På Stensholmsskolan finns det 3 fritidshem. Fritidsklubben, Oceanen och Savannen.

Alla fritidshem finns i hus 2. På Oceanen och Savannen går det barn från förskoleklass till åk 2 och på Fritidsklubben går det barn från åk 3 till åk 6.

Verksamheten på våra fritidshem genomsyras av gemenskap, glädje och lek.

Fritidshemslärarna bedriver även rastverksamhet på elevernas lunchrast. Det erbjuds lekar, spel, tipspromenader etc.

Kontakta oss

Besöksadress:
Holavägen 11
561 39 Huskvarna

Postadress:
Stensholmsskolan
Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Tina Djärf

036-10 25 88

Biträdande rektor

Andreas Odén

036-10 69 06

Biträdande rektor

Petter Alfredsson

036-10 69 87

Administration

Marita Westlund

036-10 67 59

Specialpedagog

Ingela Lorin

036-10 23 70

Speciallärare

Linda Holgersson

036-10 29 71

Speciallärare

Lena Selmqvist 

(Tjänstledig läsåret 2019/2020)

036-10 29 71

Skolkurator

Theresa Hellberg

036-10 69 75

Skolsköterska

Malin Kröger

036-10 64 93

Skolvaktmästare

Jan Sunesson

036-10 64 88

Skolrestaurang

Gunvor Carlsson

036-10 64 92

Personalrum åk 4-6


036-10 64 89

Oceanen


036-10 79 06

Savannen


036-10 79 04

Fritidsklubben


036-10 64 91