search
Sök
menu
Meny

Kan jag välja skola?

Alla elever i grundskola och förskoleklass får plats på en skola som ligger nära bostaden. Eleven kan också ha nära till andra skolor. Det finns möjlighet att önska plats på skola utanför det upptagningsområde som barnet tillhör.

Varje kommunal skola har ett upptagningsområde som visar att alla inom det upptagningsområdet har nära till den skolan. Du får hem ett brev i januari, det år ditt barn ska börja förskoleklass och årskurs 7. I samband med detta tackar du ja eller nej till platsen. Genom att tacka ja till platsen du blivit erbjuden, önskar du en plats på skolan. Då har ditt barn förtur till en plats gentemot andra barn som inte tillhör skolans upptagningsområde.

Ditt barn kan även ha nära till andra skolor. Du har möjlighet att önska plats på vilken skola du vill. Du kan önska antingen en kommunal eller fristående skola till ditt barn.

Ansök om skolbyte senast den 7 februari

För att kunna göra en så bra planering som möjligt inför ett läsår är vi angelägna om att få ansökningar om skolbyte senast den 7 februari. En bra planering bidrar till att skolorna kan använda sina resurser på bästa sätt. Datumet gäller både kommunala och fristående grundskolor.

Byte till en kommunal skola

Om ditt barn vill byta till en annan kommunal skola fyller du i vår ansökningsblankett och skickar till den skola ditt barn vill gå på.

Ansökan, val av kommunal skola 2019-2020öppnas i nytt fönster (pdf, 231.3 kB)

Ansökan, val av kommunal skola 2020-2021öppnas i nytt fönster (pdf, 146.7 kB)

Om en skola har fler ansökningar än det finns platser så sker urvalet enligt följande:

  1. Upptagningsområde. En elev som tillhör skolans upptagningsområde har förtur. (Varje kommunal skola har ett upptagningsområde som visar att alla inom det upptagningsområdet har nära till den skolan. Man kan ha nära även till andra skolor).
  2. Syskonförtur. Syskonförtur gäller om eleven har syskon på samma skola som kommer att gå i årskurs 1-3 på vald skola kommande läsår.
  3. Relativ närhet. En jämförelse görs mellan elevers närhet till skolan i förhållande till andra elevers närhet. Denna princip används för att alla elever ska ha möjlighet att få plats på en skola nära hemmet.

Byte till en fristående skola

Om ditt barn vill byta till en fristående skola så vänder du dig direkt till den skolan och ansöker via den.

Du kan när som helst kontakta den skola som ditt barn är intresserad av, för att få mer information om hur du byter skola.

Skolskjuts gäller ej vid byte av skola

Rätten till skolskjuts gäller inte om du har valt att byta till en fristående skola eller annan skola än den där Jönköpings kommun annars skulle ha placerat eleven. Skolskjuts kan ges i dessa fall om det kan ske utan merkostnad för kommunen.

Vad är ett upptagningsområde?

Kommunen är indelad i upptagningsområden. I varje område ligger en kommunal skola som ligger nära barnets bostad. Om du söker en plats för ditt barn på en skola vars upptagningsområde du bor inom, har barnet förtur gentemot andra barn som inte bor inom upptagningsområdet.

Områdena bygger på befolkningsmängd och elevantal. Stadskontoret ser över områdenas gränser regelbundet.

Karta upptagningsområden i Jönköpings kommunlänk till annan webbplats