search
Sök
menu
Meny

Kan jag välja skola?

Alla elever i grundskola och förskoleklass tillhör en skola som ligger nära bostaden. Men du har möjlighet att önska en annan skola utanför upptagningsområdet som barnet tillhör.

Du får hem ett brev i januari, det år ditt barn ska börja förskoleklass. I samband med detta tackar du ja eller nej till platsen. Genom att tacka ja till platsen du blivit erbjuden, önskar du en plats på skolan. Då har ditt barn förtur till en plats gentemot andra barn som inte tillhör skolans upptagningsområde.

Du kan önska antingen en kommunal eller fristående skola till ditt barn.

Ansök om skolbyte senast den 1 februari

För att kunna göra en så bra planering som möjligt inför ett läsår är vi angelägna om att få ansökningar om skolbyte senast den 1 februari. En bra planering bidrar till att skolorna kan använda sina resurser på bästa sätt. Datumet gäller både kommunala och fristående grundskolor.

När du vill byta skola

Byte till en kommunal skola

Om ditt barn vill byta till en annan kommunal skola så fyller du i vår ansökningsblankett och skickar till den skola ditt barn vill gå på.

Om en skola har fler ansökningar än det finns platser så sker utvalet enligt följande:

  1. Upptagningsområde. En elev som tillhör skolans upptagningsområde har förtur.        (Kommunen organiserar sina skolenheter i olika skolspår. Upptagningsområdet visar på det verksamhetsmässiga samband som finns mellan skolenheterna inom spåret.)
  2. Syskonförtur. Syskonförtur gäller om eleven har syskon på samma skola som kommer att gå i årskurs 1-3 på vald skola kommande läsår.
  3. Relativ närhet. En jämförelse görs mellan elevers närhet till skolan i förhållande till andra elevers närhet. Denna princip används för att alla elever ska ha möjlighet att få plats på en skola nära hemmet.

Byte till en fristående skola

Om ditt barn vill byta till en fristående skola så vänder du dig direkt till den skolan och ansöker via dem.

Du kan när som helst kontakta den skola som ditt barn är intresserad av, för att få mer information om hur du bytar skola.

Vad är ett upptagningsområde?

Kommunen är indelad i upptagningsområden. I varje område ligger en kommunal skola där eleverna har förtur till en plats.

Områdena bygger på befolkningsmängd och elevantal, och stadskontoret ser över områdenas gränser regelbundet.

Karta över kommunala skolors upptagningsområden

Visningsläget för kartan kan variera, beroende på din webbläsare/version.

  • Klicka på plustecknet i kartfönstret för att visa/förstora kartan.
  • Välj kartlager om inte områdena är aktiverade på kartan. Det hittar du längst upp till höger på sidan.

Karta upptagningsområden i Jönköpings kommunlänk till annan webbplats