Läsårstider, lov och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Här finns information om grundskolans läsårstider och gemensamma skollov, som t.ex. sportlov, påsklov, sommarlov och höstlov. Här finns även ledighetsansökan.

Se tider under respektive flik. Tiderna gäller även förskoleklass och anpassad grundskola.

Läsåret 2023/2024

Höstterminen 2023

 • börjar 21 augusti, 2023
 • slutar 21 december, 2023

Vårterminen 2024

 • börjar 8 januari, 2024
 • slutar 14 juni, 2024

Lovdagar

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Enstaka dagar: 10 maj, 7 juni

Läsåret 2024/2025

Höstterminen 2024

 • börjar 19 augusti, 2023
 • slutar 20 december, 2023

Vårterminen 2025

 • börjar 7 januari, 2024
 • slutar 13 juni, 2024

Lovdagar

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 16
 • Enstaka dagar: 2 maj, 30 maj

Ansök om ledighet

Ansökan om ledighet för elev i grundskolan och anpassad grundskola gör du via Vklass. Beslut fattas av rektor, eller mentor på uppdrag av rektor, beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter.

Ledigheten grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Om en elev ska vara ledig längre tid än 10 dagar krävs synnerliga skäl enligt skollagen. En semesterresa med familjen utanför loven räknas inte som synnerliga skäl. Det är således ingen rättighet för eleven att vara ledig för semester när eleven har skolplikt.

Vårdnadshavare och elev ska i förväg rådgöra med klasslärare eller mentor om hur eleven ska inhämta förlorad undervisning, och hur hem och skola tillsammans kan stödja eleven.

Orsaken till ledigheten ska fyllas i noggrant i ledighetsansökan.

Senast granskad/publicerad: