search
Sök
menu
Meny

Val av skola, anvisad plats

Alla elever i förskoleklass och grundskola blir erbjudna förtur till en plats på en anvisad skola som ligger nära hemmet, alltså den skola som tillhör det geografiska upptagningsområde där barnet är folkbokfört. Det finns möjlighet att önska plats på en skola utanför det upptagningsområde som barnet tillhör.

I januari, det år ditt barn ska börja förskoleklass och årskurs 7, kommer du via e-post att få ett digitalt erbjudande om skolplacering. I samband med detta tackar du ja eller nej till den erbjudna platsen. Genom att tacka ja till platsen, önskar du en plats på den erbjudna skolan. Då har ditt barn förtur till en plats på skolan, gentemot andra barn som inte tillhör skolans upptagningsområde.

Du har möjlighet att önska plats en annan skola än den som tillhör barnets upptagningsområde. Du kan önska plats på antingen en kommunal eller fristående skola till ditt barn.

Ansök om skolbyte senast den 8 februari

För att kunna göra en så bra planering som möjligt inför ett läsår är vi angelägna om att få ansökningar om skolbyte senast den 8 februari. En bra planering bidrar till att skolorna kan använda sina resurser på bästa sätt. Datumet gäller både kommunala och fristående grundskolor.

Byte till en kommunal skola

Om ditt barn vill byta till en annan kommunal skola fyller du i vår ansökningsblankett och skickar till den skola ditt barn vill gå på.

Ansökan, val av kommunal skola 2021-2022 (pdf, 3.1 MB)

Ansökan, val av kommunal skola 2020-2021 (pdf, 144 kB)

Om en skola har fler ansökningar än det finns platser så sker urvalet enligt följande:

  1. Upptagningsområde. En elev som tillhör skolans upptagningsområde har förtur. (Varje kommunal skola har ett upptagningsområde som visar att alla inom det upptagningsområdet har nära till den skolan. Man kan ha nära även till andra skolor).
  2. Syskonförtur. Syskonförtur gäller om eleven har syskon på samma skola som kommer att gå i årskurs 1-3 på vald skola kommande läsår.
  3. Relativ närhet. En jämförelse görs mellan elevers närhet till skolan i förhållande till andra elevers närhet. Denna princip används för att alla elever ska ha möjlighet att få plats på en skola nära hemmet.

Byte till en fristående skola

Om ditt barn vill byta till en fristående skola så vänder du dig direkt till den skolan och ansöker via den.

Du kan när som helst kontakta den skola som ditt barn är intresserad av, för att få mer information om hur du byter skola.

Skolskjuts gäller ej vid byte av skola

Rätten till skolskjuts gäller inte om du har valt att byta till en fristående skola eller annan skola än den där Jönköpings kommun annars skulle ha placerat eleven. Skolskjuts kan ges i dessa fall om det kan ske utan merkostnad för kommunen.

Vad är ett upptagningsområde?

Kommunen är indelad i upptagningsområden. I varje område ligger en kommunal skola som ligger nära barnets bostad. Om du söker en plats för ditt barn på en skola vars upptagningsområde du bor inom, har barnet förtur gentemot andra barn som inte bor inom upptagningsområdet.

Områdena bygger på befolkningsmängd och elevantal. Stadskontoret ser över områdenas gränser regelbundet.

Karta upptagningsområden i Jönköpings kommunlänk till annan webbplats