search
Sök
menu
Meny
Sök

Val av skola, anvisad plats

Alla elever i förskoleklass och grundskola blir erbjudna förtur till en plats på en anvisad skola som ligger nära hemmet, alltså den skola som tillhör det geografiska upptagningsområde där barnet är folkbokfört. Det finns möjlighet att önska plats på en skola utanför det upptagningsområde som barnet tillhör.

I januari, det år ditt barn ska börja förskoleklass och årskurs 7, kommer du att få erbjudande om skolplacering. I samband med detta tackar du ja eller nej till den erbjudna platsen. Genom att tacka ja till platsen, önskar du en plats på den erbjudna skolan. Då har ditt barn förtur till en plats på skolan, gentemot andra barn som inte tillhör skolans upptagningsområde.

Du har möjlighet att önska plats en annan skola än den som tillhör barnets upptagningsområde. Du kan önska plats på antingen en kommunal eller fristående skola till ditt barn.

Ansök om skolbyte senast den 8 februari

För att kunna göra en så bra planering som möjligt inför ett läsår är vi angelägna om att få ansökningar om skolbyte senast den 8 februari. En bra planering bidrar till att skolorna kan använda sina resurser på bästa sätt. Datumet gäller både kommunala och fristående grundskolor.

Byte till en kommunal skola

Om ditt barn vill byta till en annan kommunal skola, eller från fristående skola till en kommunal skola, fyller du i vår ansökningsblankett och skickar till den skola ditt barn vill gå på.

Ansökan, val av kommunal skola 2021-2022 Pdf, 3.1 MB. (Pdf, 3.1 MB)

Ansökan, val av kommunal skola 2022-2023 Pdf, 3.2 MB. (Pdf, 3.2 MB)

Om en skola har fler ansökningar än det finns platser så sker urvalet enligt följande:

  1. Upptagningsområde. En elev som tillhör skolans upptagningsområde har förtur. (Varje kommunal skola har ett upptagningsområde som visar att alla inom det upptagningsområdet har nära till den skolan. Man kan ha nära även till andra skolor).
  2. Syskonförtur. Syskonförtur gäller om eleven har syskon på samma skola som kommer att gå i årskurs 1-3 på vald skola kommande läsår.
  3. Relativ närhet. En jämförelse görs mellan elevers närhet till skolan i förhållande till andra elevers närhet. Denna princip används för att alla elever ska ha möjlighet att få plats på en skola nära hemmet.

Byte till en fristående skola

Om ditt barn vill byta till en fristående skola så vänder du dig direkt till den skolan och ansöker via den.

Du kan när som helst kontakta den skola som ditt barn är intresserad av, för att få mer information om hur du byter skola.

Skolskjuts gäller ej vid byte av skola

Rätten till skolskjuts gäller inte om du har valt att byta till en fristående skola eller annan skola än den där Jönköpings kommun annars skulle ha placerat eleven. Skolskjuts kan ges i dessa fall om det kan ske utan merkostnad för kommunen.

Vad är ett upptagningsområde?

Kommunen är indelad i upptagningsområden. I varje område ligger en kommunal skola som ligger nära barnets bostad. Om du söker en plats för ditt barn på en skola vars upptagningsområde du bor inom, har barnet förtur gentemot andra barn som inte bor inom upptagningsområdet.

Områdena bygger på befolkningsmängd och elevantal. Stadskontoret ser över områdenas gränser regelbundet.

Karta upptagningsområden i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om val av skola - skolerbjudande

Om jag inte önskar den erbjudna skolan, hur gör jag då?

Vårdnadshavare behöver själv ansöka till den skola som ni önskar för ert barn. Ansökan görs via blanketten ”Val av kommunal skola” som finns på hemsidan.

Vi råder er att tacka ja till den erbjudna skolplaceringen tills ni får svar från den skola ni ansökt till. Gör på följande sätt:

  • Vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass svarar digitalt via barnwebben. På grund av tekniska problem är det tillräckligt med en signering. Om vårdnadshavare två motsätter sig skolplaceringen ber vi hen kontakta barn- och elevadministrationen.
  • Vårdnadshavare till barn som ska börja årskurs 7 svarar på erbjudandet via hemskickad blankett. Underskriven blankett skickas därefter till erbjuden högstadieskola. Observera att blanketten ska undertecknas av båda vårdnadshavare.

Tacka ja till erbjuden plats via barnwebben Länk till annan webbplats.

Blankett för ansökan om val till annan kommunal skola Länk till annan webbplats.

Vi har sökt en annan skola men har fått avslag, vad gör vi?

Om det gäller årskurs F-6, kontakta din administratör på utbildningsförvaltningen.

Här hittar du kontaktuppgifter till administratörer

Om det gäller årskurs 7-9, kontakta administratören på din hemskola.

Här hittar du kontaktuppgifter till respektive grundskola

Du kan också få kontaktuppgifter via kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Jag har svarat på skolerbjudande men inte den andra vårdnadshavaren, vad händer?

Eftersom vi har problem med tekniken för signering på Barnwebben och endast kan erbjuda en signering, är det tillräckligt att en vårdnadshavare för barn till förskoleklass svarar på erbjudandet av skolplacering 2021. Om vårdnadshavare två motsätter sig placeringen ska hen kontakta barn- och elevadministratör.

Vårdnadshavare till barn som ska börja årskurs 7 svarar på erbjudandet via hemskickad blankett. Underskriven blankett skickas därefter till erbjuden högstadieskola. Om det finns två vårdnadshavare ska blanketten undertecknas av båda vårdnadshavare.

Här hittar du kontaktuppgifter till barn- och elevadministratörer

Den skola vi blivit erbjuden är inte den som är närmast vårt hem, hur kommer det sig?

Barnets folkbokföringsadress tillhör det upptagningsområde till den skola ni har blivit erbjuden. Det är inte alltid som upptagningsområdet är till närmaste skola.

Om vårdnadshavarna svara olika på skolerbjudande, vad händer då?

Det är viktigt att barnets vårdnadshavare är överens om barnets skolplacering. Om vårdnadshavarna svarar olika medför detta en risk att barnet inte placeras på önskad skola.

Eftersom vi har problem med tekniken för signering på Barnwebben och endast kan erbjuda en signering, är det tillräckligt att en vårdnadshavare för barn till förskoleklass svarar på erbjudandet av skolplacering 2021. Om vårdnadshavare två motsätter sig placeringen ska hen kontakta barn- och elevadministratör.

Vårdnadshavare till barn som ska börja årskurs 7 svarar på erbjudandet via hemskickad blankett. Underskriven blankett skickas därefter till erbjuden högstadieskola. Om det finns två vårdnadshavare ska blanketten undertecknas av båda vårdnadshavare.

Här hittar du kontaktuppgifter till barn- och elevadministratörer

Vi kan inte logga in på barnwebben, vad gör vi?

Kontakta din administratör på administrativa enheten, utbildningsförvaltningen för att få en blankett.

Här hittar du kontaktuppgifter till administratörer

Du kan också få kontaktuppgifter via kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.