Ryds skola F-1

Framsidan av Ryds skola.

Ryds skola är en mindre skola på landet ungefär 2,5 mil utanför Jönköping.  Vi vill arbeta för att väcka nyfikenhet och ge möjligheter till lust och glädje i lärandeprocessen.

Vårt mål är att eleven ska känna delaktighet och lära sig ta ansvar för sitt eget lärande och sin utveckling. Vi har tillgång till en god lärmiljö i våra klassrum med många datorer och en activeboard i varje klassrum.

Genom IUP:n bekräftar vi barnets kunskapsinlärning och ger därmed möjlighet till fortsatt kunskapsutveckling. Vi arbetar för att eleven ska känna gemenskap och utveckla ett respektfullt förhållningssätt. 

På skolan har vi ett levande likabehandlingsarbete med fokus på diskrimineringsgrunderna och socialt samspel. Vi har Elevhälsoteam och en "måbra" grupp där elever och pedagoger samarbetar för trivsel och trygghet.  

Vår vision är "En skola för alla". Vi arbetar kontinuerligt med vårt kvalitetsarbete och kompetens- utveckling för att leva i denna vision. Skolans ledord är fint språk, bra kompis och schyst spel.

Norra Mo skolområde

Ryds skola tillhör Norra Mo skolområde där också Bottnarydsskolan ingår. Våra två skolor med tillhörande fritidshem har ett nära samarbete. På enheten går det tillsammans cirka 170 elever. På Ryds skola går elever i förskoleklass och åk 1. På fritidshemmet finns barn från både Ryds skola och Bottnarydsskolan. I huset finns även en förskola med två avdelningar, Vitsippan och Tussilago.

Trygghet och likabehandling

Trygghet och likabehandling. Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola.

Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskrimineringslagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet — en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Ryds fritidshem

På Ryds fritidshem finns ca 25 barn inskrivna.

Vi vill att barnen ska känna trygghet och glädje i vår verksamhet. Vi tillbringar mycket tid utomhus i skogen och på skolgården. Genom lek både inne och ute vill vi stimulera barnens sociala utveckling.

Kontakta oss

Ryds skola
Byskolevägen 1
565 97 Bottnaryd

Titel/plats

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Jenny Andersson

036-10 75 94

Skoladministratör/IT-ansvarig

Anna Gustafsson

036-10 38 19

Specialpedagog

Sara Löf

036-10 22 75

Specialpedagog

Karin Karlsson

036-10 35 10

Skolsköterska

Ellinor Magnusson

070-398 61 27

Skolkurator

Emelie Paulsson

036-10 27 54

Vaktmästare

Johny Simonsson

036-10 35 11

Skolmåltid

Anette Rosén

036-10 35 21


Senast granskad/publicerad: