Ansökan samt elevbidrag vid utlandsvistelse, grundskolan

Här hittar du information om vad du behöver göra för att uppfylla skolplikten om du planerar att åka utomlands med ditt barn. Du hittar även information om hur du kan ansöka om bidrag till skolavgifter för dessa utlandsstudier när du är skriven i Jönköpings kommun och ditt barn går i grundskola utomlands.

Enligt lag har barn som bor i Sverige skolplikt och rätt till utbildning. Skolplikt betyder att alla barn som bor i Sverige ska gå i svensk skola. Men det finns vissa undantag. Ett av undantagen är om det är nödvändigt för en elev att gå i skola utomlands. För att vi ska kunna godkänna det måste vi också veta om den alternativa skolgången utomlands är ett likvärdigt alternativ till utbildningen i Sverige.

Bestämmelserna finns i skollagen, kapitel 24 paragraf 23 (2010:800). Det är barnets hemkommun som beslutar om utbildningen kan fullgöras på annat sätt. Därför behöver skolan få in en ansökan med information från dig som vårdnadshavare. Fyll i nedan ansökningsblankett och bifoga ett personligt brev gällande anledning till utlandsvistelsen, antagningsbesked, kontaktuppgifter med mera till den skola i utlandet ditt barn ska gå i.

Ansökningsblanketten med bilagor lämnas till ditt barns nuvarande rektor. Tänk på att ansöka om skolplikt på annat sätt i god tid, minst tre månader innan skolgången utomlands ska påbörjas.

Ansökan om skolplikt på annat sätt - UBF 049 Pdf, 201 kB.

Om ansökan beviljas finns det möjlighet att ansöka om elevbidrag. Bidraget uppgår till det som kan verifieras i kostnader, dock högst 40% av kommunens egna kostnad per elev i grundskolan, för aktuell årskurs och läsår. Vårdnadshavare ansöker om bidrag genom att skicka in ett personligt brev samt kopia på ansökan och beviljat delegationsbeslut.

Bidragsansökan skickas till:
Utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Box 1002
561 24 Huskvarna