Aktiv skolväg – gå cykla eller kicka till skolan

Här finns information om projektet Aktiv skolväg - hur vi kan skapa mer rörelse i vardagen med nya vanor och sätt att se på resan till och från skolan.

Barn rör sig mindre i vardagen och det påverkar deras hälsa. Förr gick och cyklade fler barn till och från skolan. Idag blir skjutsade i större utsträckning.

Fördelar med en aktiv skolväg

  • Fysisk aktivitet förbättrar koncentrationsförmågan, impulskontrollen och minnet, vilket gör att man lär sig bättre.
  • Barnet lär känna och blir trygg i sin omgivning. Det ger en känsla av frihet, självständighet och stolthet.
  • Barnet kan få socialt utbyte och en gemenskap med kompisar, föräldrar eller syskon som man går eller cyklar tillsammans med.
  • Barn som transporterar sig aktivt till skolan har dessutom visat sig gladare än sina skjutsade kamrater. Rörelseglädje ger lärglädje!

Vi behöver hjälpas åt att tidigt etablera en vana av fysisk aktivitet tidigt i livet. För lite rörelse leder i längden till ett folkhälsoproblem.

Råd till dig som vårdnadshavare

Du som vuxen och vårdnadshavare är viktig för ge barnet en god grund som leder till nya hälsosamma vanor, bättre skolresultat, en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet för våra barn och i samhället. Låt ditt barn gå och cykla! Det har aldrig varit så tryggt för barn att färdas självständigt i trafiken som det är nu.

Det är du som bestämmer/ansvarar för hur ditt barn ska ta sig till och från skolan. Om ditt barn inte är van vid att gå eller cykla till skolan kan det vara bra att börja med att gå eller cykla tillsammans. Då ditt barn lär sig vägen, området och trafikreglerna. När du och barnet är tryggt kan det börja ta sig själv, delar av eller hela vägen. Det kan också vara bra att ta sällskap av en kompis - det är roligare att gå tillsammans med någon.

Walk n' Ride – projekt för aktiv skolväg i skolan

Walk n' Ride är ett projekt som genomförs under fyra veckor i en klass där målsättningen är att ta sig till och från skolan genom att gå, cykla, åka kick bike eller något annat aktivt transportsätt. Om det inte fungerar att gå eller cykla hela vägen till skolan så är det möjligt att delta om aktiv transport utförs på en del av sträckan. Under projekttiden samlar eleverna tillsammans poäng och får olika pedagogiska uppdrag som man får möjlighet att fira tillsammans.

Erfarenheterna från Luleå kommun visar att det är utvecklande och lärorikt för både den enskilde eleven och klassen. Målsättningen är att öka barns rörelse över hela skol- och fritidshemsdagen för att främja barns hälsa, öka trafiksäkerheten och bidra till en bättre och hållbarare miljö och stad.

Senast granskad/publicerad: