Walk n' Ride – vägledning och material för lärare

Här finns inspiration på hur du som lärare/pedagog kan introducera projektet, samt stödja känslan av gamification. Här finns även lektionsförslag från tidigare deltagare i projektet samt tips och förslag i en länksamling.

I den här filmen möter du lärare som har genomfört projektet Jag tar mig framåt. De berättar om deras arbete.

film: Aktiv skolväg, om projektet i Luleå kommun Länk till annan webbplats.

Om empowerment och gamification

Det är du tillsammans med kollegor och dina/era elever som utformar arbetet utifrån projektets hörnstenar empowerment och gamification. Du är nyckeln till att eleverna får drivkraft och engagemang i projektet.

Att lösa uppdrag tillsammans med att räkna poäng vid transporterna är motivationsskapande och ett led i att skapa "spelifiering".

Låt gärna eleverna vara delaktiga i att utforma belöningar eller mål.

Empowerment - att stärka elevers initiativförmåga och självförtroende att vilja vara med och påverka

Gamification/spelifiering - att utgå från dataspelstänk med uppdrag att lösa och poängsamlande för att skapa motivation.

Räkna – Mät aktiva transporter

Ni räknar antalet aktiva transporter, det vill säga hur många gånger ni tillsammans har gått eller cyklat till skolan.

Här finns det många olika varianter på hur man kan göra detta. Välj det som passar bra för er, exempelvis i form av stapeldiagram, tabeller, klistermärken, symboler

Mät sträckan

Räkna ut den exakta sträckan varje elev har mellan hemmet och skolan. Räkna sedan ihop den sammanlagda sträckan. Hur långt kommer ni, varje dag, varje vecka?

Excelark

För in era transporter i ett excelark.

Lektionsförslag

Varje vecka får eleverna ett uppdrag att utföra på vägen till och från skolan, som ni sedan kan arbeta med på veckans lektioner. Utifrån innehållet i läroplanen och de arbetsområden ni arbetar med så utformar du uppdragen.

Under Lektionsförslag på den här länken på Luleå kommuns hemsida finns några exempel på uppdrag och lektionsförslag som lärare i Luleå kommun har genomfört i deras projekt.

Jag tar mig framåt, Luleå kommun Länk till annan webbplats.

NTF har lektionsförslag på temat trafiksäkerhet för olika åldersgrupper.

Trafiken i skolan, NTF Länk till annan webbplats.

Utmaningar

  • Kör en extra vecka - kanske mitt i vintern
  • Få med andra på skolan
  • Utmana era föräldrar
  • Skriv insändare

Material

Hälsa - länktips

Folkhälsans pausrörelsekort gör det roligt att röra på sig! För att skapa en rörelseglädjerik vardag och uppmuntra till spontan rörelse kan du använda Folkhälsans pausrörelsekort.

Pausrörelsekortet Länk till annan webbplats.

Länkskafferiet är en samling av länkar för lärare, elever och föräldrar. Det startades av Skolverket men har numera överförts till Umeå universitet.

Länkskafferiet Länk till annan webbplats.

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Här hittar du material, inspiration och aktiviteter du kan göra.

Generation Pep Länk till annan webbplats.

Rastaktivisterna en grupp på Facebook där delas tips på rastaktiviteter.

Rastaktivisterna Länk till annan webbplats.

Lekarkivet är just vad det låter som. Ett arkiv. Med lekar. Massor av lekar.

Lekarkivet Länk till annan webbplats.

Miljö - länktips

Här hittar du mer information om FN:s 17 Globala hållbarhetsmål.

Globala målen Länk till annan webbplats.

Skolmaterial med fokus på de global målen.

Globala skolan Länk till annan webbplats.

Skolmaterial med miljöfokus. Här finns bl.a. lektionsupplägg kopplat till de globala målen.

Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats.

Ytterligare en sida från Håll Sverige Rent. Skräplabbet är ett lösningsorienterat kunskapslabb om nedskräpning. Här finns material för lärare och elever som handlar om nedskräpning.

Skräplabbet Länk till annan webbplats.

Här kan det egna klimatavtrycket uppskattas. Även goda exempel och beskrivning av hur minskningar kan göras på olika områden.

Världsnaturfondens Klimatkalkylator Länk till annan webbplats.

Här behandlas allt ifrån energins kretslopp och transporter till mat, växthuseffekten och fakta om djur och växter.

Naturskyddsföreningens faktablad för skolor Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket om Allemansrätten Länk till annan webbplats.

Trafiksäkerhet - länktips

Vägledning och inspiration om cykling kopplat till samhällsplanering. Här hittar du också en folder "Barnen är inte problemet" med fakta, inspirerande exempel och råd till dig som är förälder, beslutsfattare eller jobbar inom skolan, om hur du kan påverka barns cykling i en positiv riktning.

Cykelfrämjandet Länk till annan webbplats.

Ytterligare trafiksäkerhetstips:

NTF:s Trafiken i skolan Länk till annan webbplats.

Trafikregler för dig som cyklar – från Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

UR:s programserie Gatsmart Länk till annan webbplats.

Trafikkalendern Länk till annan webbplats.

NTF:s Min Skolväg Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: