Landsjöskolan F-6

Landsjöskolan i Kaxholmen är granne med äppelodlingar och har utsikt över både Landsjön och Vättern. På skolan finns cirka 350–400 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Vi har ett fritidshem med tre avdelningar som är indelade efter barnens ålder.

Landsjöskolan har ett fantastiskt läge i naturskön miljö med endast fem minuters bilfärd från Huskvarna. Skolan ingår i Skärstaddalens skolområde tillsammans med Skärstad skola.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Ett tecknat träd med grön krona, sju röd äpplen och en brum stam med skyltar.

På Landsjöskolan vill vi att barn och elever ska trivas, ha roligt, utvecklas och växa. Roligast har vi när vi är tillsammans! För allas skull arbetar vi med kreativitet och en lagom mix av nytänkande och beprövad erfarenhet.

Äppelträdet är en symbol för arbete där rötterna symboliserar kunskap, värdegrund, lek och socialt arbete och stammen betyder trygghet. Äpplena står för de förmågor vi vill att våra elever ska få med sig under sin tid på Landsjöskolan.

Inflytande och samarbete

Alla elever deltar i den demokratiska processen genom klassråd och elevråd. Elevrådet berör elevernas önskemål och inflytande på skolnivå. I arbetet inkluderas även miljö- och matfrågor.

Vårdnadshavare: I Kaxholmen finns ett stort engagemang från vårdnadshavare och olika lokala föreningar. Intresset för att utveckla samarbeten är stort. Alla årskurser har föräldrakommittéer som är mycket måna om elevernas trygghet och skolans utveckling.

Fritidshem på Landsjöskolan

Landsjöskolans fritidshem har tre avdelningar: Ängen, Skogen och Gläntan.

Fritidshemmet är öppet kl 6-17.30

Vi jobbar vi med värdegrund och kompisrelationer. Målet med arbetet är att lyfta fram barnens positiva sidor och förmågor. Detta gör att barnens självkänsla ökar och ger dem större möjligheter att bli socialt kompetenta samt att vara en positiv tillgång i barngruppen.

Vi lägger stor vikt vid att prata med barnen om hur vi är mot varandra både via planerade aktiviteter och i uppkomna situationer.

Vi tycker det är viktigt med ett positivt förhållningssätt både mot barn, föräldrar och oss kollegor emellan. Det skapar ett bra klimat i verksamheten som smittar av sig på barngruppen.

Ängen, förskoleklass och årskurs 1 

Skogen, årskurs 2

Gläntan, årskurs 3-6 

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem, Jönköpings kommun

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

 I Landsjöskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • skolsköterska
 • kurator
 • specialpedagog

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

På Landsjöskolan arbetar alla pedagoger tillsammans i arbetslag kring en elevgrupp. Varken elev eller lärare behöver känna sig ensam, vi trivs och har roligt tillsammans. Skolans läge innebär också att vi arbetar i en naturskön miljö, med utsikt över både Vättern och Landsjön.

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider och lovdagar 2022/2023

 • Höstterminen 2022: 22 augusti-22 december
 • Vårterminen 2023: 9 januari-16 juni
 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 19 maj, 5 juni

Läsårstider och lovdagar 2023/2024

 • Höstterminen 2023: 21 augusti-21 december
 • Vårterminen 2024: 8 januari-14 juni
 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 14
 • Lovdagar: 10 maj, 7 juni

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Landsjöskolan
Tunnlandsvägen 13-15
561 46 Huskvarna

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem

 • Ängen, telefon 036-10 39 66
 • Skogen, telefon 036-10 39 51
 • Gläntan, telefon 036-10 39 57
Kontaktuppgifter

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Helena G Johansson

036-10 39 60

Biträdande rektor

Karin Bergström

036-10 39 56

Skoladministratör

Josefin Gunnarsson

036-10 39 63

Skolkurator

Sonja Stankovic

036-10 25 84

Skolmåltidsföreståndare

Salwan George Aboody

036-10 39 54

Skolsköterska

Ann Johansson

073-04 14 736

Specialpedagog

Maria Westlin Peterson

0730-97 82 90

Specialpedagog

Åsa Eskilsson

0730-97 82 90

Vaktmästare

Henrik Strandberg

0722-33 83 91


Senast granskad/publicerad: