Rosenlundsskolan 7-9

Rosenlundsskolan 7-9 ligger i Jönköping, vid Rosenlund. Vi har gångavstånd till både naturområden och flertalet sportarenor och bra kommunikationer med busshållplats utanför skolan.

Välkommen till Rosenlundsskolan, en stor skola där vi arbetar för elevens hela skoldag och där varje möte är viktigt! Tillsammans tar vi gemensamt ansvar för din skolgång – vårdnadshavare, personal och skolledning.  

Rosenlundsskolan är en mångkulturell skola med både stads- och landsbygdselever. Vi har ett stort upptagningsområde med elever från Rosenlund, Ekhagen, Liljeholmen, Kålgården, Tenhult, Ödestugu, Österängen och Vättersnäs. Det går cirka 500 elever på högstadiet 7-9, på skolan finns också F-6, grundsärskola och fritidshem.

Rosenlundsskolan har välutrustade undervisningslokaler, ett elevcafé och matsal med eget tillagningskök där maten lagas på plats.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Rosenlundsskolans devis:

Elevens hela skoldag där varje möte är viktigt. Du gör skillnad!

Skolans röda tråd:

 • Alla elever ska känna sig trygga
 • Studiero ska råda
 • Elever som tar ett personligt ansvar för sitt lärande
 • Alla elever ska bli behöriga till ett gymnasieprogram
 • Väl fungerande arbetslag med nära samarbete kring eleverna
 • Mentorer som har hela eleven i sin hand

Inflytande och samarbete

Elever

På Rosenlundsskolan har eleverna möjlighet att påverka skolans arbete bl.a. genom klassråd och elevråd. Elevrådet arbetar med olika frågor som berör elevernas vardag och varje klass utser sina representanter till rådet, som har möten flera gånger varje termin.

Vårdnadshavare

Föräldramöten

Utvecklingssamtal

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet

I Rosenlundsskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • specialpedagog
 • speciallärare
 • skolsköterska
 • kurator

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider

Läsårstider 2022/2023

 • Höstterminen 2022: 22 augusti-22 december
 • Vårterminen 2023: 9 januari-16 juni

Lovdagar 2022/2023

  • Höstlov: Vecka 44
  • Sportlov: Vecka 7
  • Påsklov: Vecka 14
  • Lovdagar: 19 maj, 5 juni

  Läsårstider 2023/2024

  • Höstterminen 2023: 21 augusti-21 december
  • Vårterminen 2024: 8 januari-14 juni

  Lovdagar 2023/2024

  • Höstlov: Vecka 44
  • Sportlov: Vecka 7
  • Påsklov: Vecka 14
  • Lovdagar: 10 maj, 7 juni

  Nationella prov

  De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

  Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

  Rosenlundsskolan 7-9 skolfria dagar 2022/2023

  • 30 september
  • 24 november
  • 9 januari
  • 7 mars
  • 24 maj

  Kontakta oss

  Rosenlundsskolan 7-9
  Källgatan 9
  554 53 Jönköping

  Sjukfrånvaro och ledighet

  Frånvaroanmälan görs i Vklass, via telefon 036-10 28 00 eller elevens mentor.

  Kontakta oss

  Titel

  Namn och e-post

  Telefon

  Rektor

  Jessica Schönbeck

  036-10 63 51

  Bitr. rektor

  Noomi Rosen

  036-10 64 96

  Bitr. rektor

  Marie Stark

  036-10 69 23

  Skolexpedition

  Marina Glans

  036-10 63 52

  IT-administratör

  Carl du Rietz

  0727-42 14 61

  IT-administratör

  Anders Gustafsson

  0730-28 06 25

  Vaktmästare

  Alber Babil

  0706-80 42 48

  Vaktmästare

  Rickard Johansson

  036-10 63 58

  0722-02 47 28

  Fritidsledare

  Johan Vinberg

  036-10 63 18

  Skolmåltidsföreståndare

  Warren Rogers

  036-10 63 60

  Kurator

  Joel Sterckx

  036-10 50 90

  Kurator

  Camilla Gert

  036-10 71 00

  Specialpedagog

  Elin Vaapil

  036-10 75 38

  Skolsköterska

  Eva Grahn

  036-10 63 57

  Skolsköterska

  Patricia Tisell

  036-10 72 22

  Studie- och yrkesvägledare

  Marie Appel Weimarsson

  036-10 63 55