Elevbidrag vid utlandsvistelse, grundskolan

Här hittar du information om bidrag till skolavgifter för utlandsstudier när du som är skriven i Jönköpings kommun går i grundskola utomlands.

Bidraget kan uppgå till det som kan verifieras i kostnader, dock högst 40 % av kommunens egen kostnad per elev i grundskolan, för aktuell årskurs och läsår.

Vårdnadshavare ansöker genom att skicka ett personligt brev med information om vem det gäller, vart ni ska åka och en förklaring varför ni ska åka.

Brevet skickas till: 

Utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Box 1002
561 24 Huskvarna