search
Sök
menu
Meny
Sök

Elevbidrag vid utlandsvistelse, gymnasiet

Elever som är skrivna i Jönköpings kommun och går i skola utomlands (motsvarande gymnasieskola) kan beviljas bidrag till skolavgifter för utlandsstudier.

Bidraget kan uppgå till det som kan verifieras i kostnader, dock högst 40 % av kommunens egen kostnad för en elev på de vanligaste teoretiska programmen.

Vårdnadshavare ansöker genom att skicka ett brev med information om vem det gäller, vart ni ska åka och en förklaring varför ni ska åka.

Brevet skickas till:

Utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Box 1002
561 24 Huskvarna