Ansökan om ändring av studieplan för gymnasieelev

För att ändra din studieplan, krävs ett godkännande från din rektor och att ändringen följer Skollag och förordningstexter.

En kontakt med din studie- och yrkesvägledare kan vägleda dig inför din ansökan.

Om du ska flytta:

Blankett: Ansökan om ändring av studieplan, organisatorisk förändring Pdf, 181.1 kB.

Om du vill utöka med fler kurser/byta kurs med mera:

Blankett: Ansökan om ändring av studieplan, utbildningsförändring Pdf, 121.8 kB.

Ansökningsblanketten lämnas till din mentor.

Senast granskad/publicerad: