Mellanlagring av avfall

Här finns information för dig som har mer än 10 ton avfall eller schaktmassor som du vill mellanlagra. I så fall ska du enligt lag anmäla detta till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Mellanlagring av annat avfall än farligt avfall är om den totala avfallsmängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle. Ska avfallet användas för bygg- eller anläggningsändamål får högst 30 000 ton lagras vid varje enskilt tillfälle. Lagring av avfall får ske under högst ett år innan det bortskaffas eller under högst tre år innan det återvinns eller behandlas (kod 90.40)

Anmälan om mellanlagring av avfall enligt 9 kap 6 § miljöbalken

För att mellanlagra mer än 10 ton avfall eller schaktmassor så måste du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddskontoret

Med anmälan ska följa:

  • Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter, bostäder och platsen för mellanlagring av avfall
  • Verifiering som visar att fastighetsägaren är informerad om verksamheten

pdf blankett: Anmälan om mellanlagring av avfall Pdf, 858.6 kB, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Miljöskyddsenheten, Miljö- och hälsoskyddskontoret

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Senast granskad/publicerad: