Riktprislista för företag, Miljöhantering i Jönköping

Här är vår prislista för företag över de vanligaste avfallsslagen. Privatpersoner kan lämna ordentligt inplastad asbest till oss.

Prislistan gäller från 2022-01-01. För utförligare priser och om det är något du saknar, kontakta oss.

Ordinarie prislista företag exklusive moms

Riktprislista

Artikel

Avfallsslag

Pris kr/ton

Kommentar

Deklaration som krävs

100

Schaktmassor, KM känslig mark

80

Användbara massor (sand/morän under 8 cm)

Deklaration för schaktmassor

101

Schaktmassor, KM känslig mark

140

Massor som kräver hantering (avvattning, sortering)

Deklaration för schaktmassor

110

Schaktmassor, MKM mindre känslig mark

80

Användbara massor (sand/morän under 8 cm)

Deklaration för schaktmassor

111

Schaktmassor, MKM mindre känslig mark

140

Massor som kräver hantering (avvattning, sortering)

Deklaration för schaktmassor

120

Schaktmassor IFA (icke farligt avfall)


Pris på förfrågan

Deklaration för schaktmassor (alt. deklaration för deponi)

130

Schaktmassor oljeförorenad

510


Deklaration för schaktmassor

140

Schaktmassor ospec. för provtagning


Pris på förfrågan

Deklaration för schaktmassor

150

Schaktmassor FA (farligt avfall)


Pris på förfrågan, laktest krävs

Deklaration för schaktmassor (alt. deklaration för deponi) och transportdokument farligt avfall. Rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst).

200

Asfalt, <70 mg/kg, Icke farligt avfall 

200

PAH-16 <70 mg/kg, verifieras med analysresult


205

Asfalt, Oklassad

995210

Asfalt, >300 mg/kg, Farligt avfall

895

PAH-16 >300 mg/kg och/eller bens(a)pyren >50 mg/kg, verifieras med analysresultat

Deklaration för deponi och transportdokument farligt avfall. Rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst).

215

Asfalt, 70-300 mg/kg, Icke farligt avfall

300

PAH-16 70-300 mg/kg, verifieras med analysresultat


281

Kakel, klinker

1 310

får ej innehålla schaktmassor

Deklaration för deponering

282

Betong MKM grå under 40 cm


150

Max utstick armering 10 cm, Får ej innehålla schaktmassor


283

Betong MKM grå över 40 cm


280

Max utstick armering 10 cm, Får ej innehålla schaktmassor


284

Betong MKM grå större block


Pris på förfrågan


285

Betong IFA (icke farligt avfall), max 50x100 cm


Pris på förfrågan

Deklaration för deponering

286

Betong FA (farligt avfall), max 50x100 cm


Pris på förfrågan, laktest krävs

Deklaration för deponi och transportdokument farligt avfall. Rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst).

292

Blåbetong, lättbetong

 1 310


Deklaration för deponering

300

Bygg- och rivnings­avfall klass 1

1 165

Max 25% isolering och eller gips


320

Bygg- och rivnings­avfall klass 2

1 505

Om över 25% isolering och/eller gips


340

Sorterbart avfall, klass 1

1 165

Max 25% isolering och eller gips


380

Sorterbart avfall, klass 2

1 505

Om över 25% isolering och/eller gips


405

Sopsand

80

Avser grusfraktion


410

Gatubrunns-, lednings­spolning

260421

Tvätthall oljeskilj och liknande

580

Endast grus ej oljefas

Om avfallet utgörs av farligt avfall krävs transportdokument farligt avfall samt rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst).

445

RT-trä

0450

Trä, tryckimpregnerat

1 350


Transportdokument farligt avfall. Rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst).

455

Stubbar, stockar

580456

Ris och grenar från träd och buskar

420

Utan jord


460

Farligt avfall Deponi till FA


Pris på förfrågan

Deklaration för deponi och transportdokument farligt avfall. Rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst).

466

Deponi sorterad

 1 310


Deklaration för deponering

470

Asbesthaltigt avfall

 1 310

Ska levereras väl inplastad

Deklaration för deponi och transportdokument farligt avfall. Rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst).

920

Brännbart

1 025
Om felaktiga uppgifter om avfallets beskaffenhet har uppgivits påförs en hanteringsavgift om 2500 kr, samt sker omklassning av avfallet till korrekt taxa.

KONTAKT

Miljöhantering i Jönköping

Telefon: 036-10 35 00

Telefontid: Vardagar kl. 07.00–16.00 (rast kl 09.00–09.30 samt 13.00–13.30)

E-post: miljonjkpg.tk@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: