Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall som blivit dumpat i en skogsdunge.

Här finns information om hur du tar hand om ditt trädgårdsavfall.

I trädgården har vi löv, kvistar och annat liknande som vi vill bli av med. Det finns några olika sätt som är bra och några sätt som inte är så bra.

Tänk på att vissa arter är så kallade invasiva arter och behöver tas om hand på rätt sätt för att de inte ska spridas vidare.

Invasiva arter i Jönköpings kommun

Kompostera eller flisa

Har man möjlighet att kompostera detta själv blir det ett fint näringstillskott för jorden. Det behövs inga tillstånd och du blir självförsörjande på näringsämnen till rabatter och odlingar. Kanske kan grenarna flisas och bli till bränsle?

Lämna till sortergård eller storkompost

Den som inte kan eller vill kompostera själv kan kostnadsfritt lämna sitt trädgårdsavfall till någon av kommunens sortergårdar. Det är kostnadsfritt.

Sortergårdar Jönköpings kommun, June Avfall Länk till annan webbplats.

Hämtning av trädgårdsavfall

Du kan låta June Avfall hämta ditt trädgårdsavfall mot en avgift. Du kan välja två olika storlekar på kärlet. Vi hämtar ditt trädgårdsavfall varannan vecka under perioden v. 16 - v. 45.

Kontakta June Avfall & Miljö Länk till annan webbplats.

Elda trädgårdsavfall

En del föredrar att elda upp sitt trädgårdsavfall, men tänk på att det är förbjudet att elda i trädgården i område med detaljplan under tiden 1 april–30 september.

Orsaken till att vi har detta förbud är att röken från eldning i trädgårdar kan vara mycket störande för grannarna. Om eldning inte kan orsaka olägenhet kan miljö- och hälsoskyddsnämnden medge dispens från förbudet.

Ur lokala föreskrifter till skydd för människans hälsa och miljön:

8 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april–30 september. Valborgsmässoeldar och påskeldar är dock tillåtna om tillstånd inhämtats från polis- och brandmyndigheten.

Regler vid eldning utomhus

Karta eldningsförbud inom detaljplanerat område Länk till annan webbplats.

Släng inte på kommunens mark

I många bostadsområden med radhus och villor har trädgårdsavfallet blivit ett problem. Det kan verka bekvämt att slänga trädgårdsavfall på mark som ligger nära bostadsområdet, men det är förbjudet enligt miljöbalken att använda kommunens mark som avstjälpningsplats.

  • Det uppstår flera problem när folk dumpar trädgårdsavfall.
  • Störande för grannar och allmänheten genom att högarna förfular den tätortsnära naturen.
  • Dåligt lukt. Har man otur kan högen börja lukta illa när den bryts ner.
  • Dumpningen sker ofta i raviner eller liknande där det finns ett mindre vattendrag i närheten. I trädgårdsavfall finns mycket näring som läcker ut till vattendraget och kan leda till syrefattighet i vattnet eller stoppa upp i vattenflödet. På så vis kan trädgårdsavfallet också bli ett miljöproblem.
  • Skräphögarna inbjuder till att slänga även annat som inte bryts ner så lätt, t.ex. virke eller annat byggmaterial, blomkrukor m.m. Ibland har det förekommit att folk har slängt löv som först förpackats i plastsäckar.
  • Om trädgårdsavfallet innehåller rester av invasiva arter riskerar man att sprida dessa ännu mer i vår natur. Detta är ett problem både för de enskilda hushållen och för vår natur i stort.

Olovlig användning av kommunal mark

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddskontoret, hälsoskyddsenheten

E-post: halsoskydd@jonkoping.se

Telefontid för frågor: tisdag och torsdag klockan 9.30–12.00.
Kontaktcenter telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: