Eldstäder, sotning och brandskyddskontroll

Här hittar du information om brandskyddskontroll, sotning och hur du elda rätt och säkert i din eldstad. Du hittar även information om hur du rengör din eldstad, samt nyttjandeförbud, taxor och avgifter.

En eldstad som en eld brinner i. Under eldstaden ligger en trave ved och till höger syns ett matsalsbord med stolar.