Taxor och avgifter för kommunalt vatten och avlopp

Här kan du se avgifterna för vatten och avlopp som gäller 2023. Vatten- och avloppstaxan som börjar gälla den 1 januari 2024 hittar du längre ned på sidan under rubriken dokument. Alla belopp är inklusive moms.

Vatten- och avloppstaxa 2023

För en villa med årsförbrukningen 150 kubikmeter är den totala avgiften 6 098 kr. Föregående år var den 243 kr lägre.

Mängdavgift

Mängdavgift för vatten och spillvatten är 29,65 kr per kubikmeter (m³).
Taxan är uppdelad i avgift för dricksvatten och spillvatten:

  • Dricksvatten 12,40 kr/m³
  • Spillvatten 17,25 kr/m³

En villa förbrukar vanligtvis mellan 100 och 200 m³/år.

Fast avgift

Mätaranslutning pris:

  • 20 mm (= 2,5 m³) 1 120 kr/år
  • 25 mm (= 6 m³) 3 350 kr/år
  • 40 mm (= 10 m³) 10 000 kr/år

Standardanslutning för en vanlig villa är 20 mm.

Avgifter för dagvatten

  • Dagvatten gata 215 kr/år
  • Dagvatten fastighet 315 kr/år för småhusfastigheter

För andra fastigheter än småhus, se bilaga II i VA-taxa 2023.

Mer om avgift för dagvattenhantering

Servicegaranti vatten och avlopp

Tekniska kontoret erbjuder en servicegaranti för flera olika tjänster till dig som invånare. Garantin ska förtydliga innehållet i tjänster och service gentemot dig som invånare. För vatten och avlopp omfattar garantin vattenavbrott, missfärgning av vatten, avloppsstopp och VA-anslutning. Läs hela garantin via länken här på sidan.

Vanliga frågor om fakturan för vatten och avlopp

Faktura till digital brevlåda

Sedan oktober 2022 får du som är ansluten till en digital brevlåda din faktura där istället för en pappersfaktura eller faktura via mejl, under förutsättning att du inte har e-faktura via din bank.

Jag vill delbetala min faktura, hur gör jag?

Ring kundfordringsenheten, telefon 036-10 60 50.

Jag har fått en väldigt stor faktura, varför?

Troligtvis beror det på att ditt hushåll har ökat årsförbrukningen. Föregående fakturor baseras på en preliminär årsförbrukning. Nu när du har gjort en avläsning får du betala för den faktiska förbrukningen.

Jag vill ha anstånd på min faktura, hur gör jag?

Ring kundfordringsenheten, telefon 036-10 60 50.

KONTAKT

Vatten och avlopp
Akuta ärenden och klagomål på dricksvattnet
Telefon: 036-10 50 00

Fakturafrågor
E-post: va-kund@jonkoping.se

Telefon: 036-10 75 05

Telefontider
måndag–torsdag: 9.00–15.00
fredag: 09.00–12.00

Lunchstängt mellan 12.00–13.00

Senast granskad/publicerad: