search
Sök
menu
Meny

Avfall, ansökan om minskad hämtning av avfall

Har du en kompost och vill komposterar annat än trädgårdsavfall eller har annan orsak till minskad hämtning av avfall? Miljöbalken ställer höga krav för dispens från sophämtning. Alternativ till dispens är glesare eller gemensam sophämtning.

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2021 under redaktionell omarbetning. Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021. (1 047 kronor år 2020)

Hälsoskyddsenheten har mer information om taxan.

pdf blankett: Användning av avfall för anläggningsändamålöppnas i nytt fönster (pdf, 782.5 kB)

pdf blankett: Ansökan/anmälan om dispens för ändrad avfallshanteringöppnas i nytt fönster (pdf, 183.8 kB)

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Sopor.nulänk till annan webbplats

June Avfall & Miljölänk till annan webbplats

Kontakt