search
Sök
menu
Meny
Sök

Riktprislista för företag, Miljöhantering i Jönköping

Översiktsbild deponin vid Miljöhantering i Jönköping.

Här är vår prislista för företag över de vanligaste avfallsslagen. För utförligare priser och om det är något du saknar, kontakta oss. Privatpersoner kan lämna ordentligt inplastad asbest till oss.

Prislistan gäller från 2021-06-14 

Ordinarie prislista företag exklusive moms

Artikel

Avfallsslag

Pris kr/ton

Kommentar

100

Schaktmassor, KM känslig mark

80

Användbara massor (sand/morän under 8 cm)

101

Schaktmassor, KM känslig mark

140

Massor som kräver hantering (avvattning, sortering)

110

Schaktmassor, MKM mindre känslig mark

80

Användbara massor (sand/morän under 8 cm)

111

Schaktmassor, MKM mindre känslig mark

140

Massor som kräver hantering (avvattning, sortering)

120

Schaktmassor IFA (icke farligt avfall)


Pris på förfrågan

130

Schaktmassor oljeförorenad

510


140

Schaktmassor ospec. för provtagning150

Schaktmassor FA (farligt avfall)


Pris på förfrågan, laktest krävs

200

Asfalt, <70 mg/kg, Icke farligt avfall 

200

PAH-16 <70 mg/kg, verifieras med analysresult

215

Asfalt, 70-300 mg/kg, Icke farligt avfall

300

PAH-16 70-300 mg/kg, verifieras med analysresultat

210

Asfalt, >300 mg/kg, Farligt avfall

895

PAH-16 >300 mg/kg och/eller bens(a)pyren >50 mg/kg, verifieras med analysresultat

205

Asfalt, oklassad

995


281

Kakel, klinker

1 250

får ej innehålla schaktmassor

282

Betong MKM grå under 40 cm


110

Max utstick armering 10 cm, Får ej innehålla schaktmassor

283

Betong MKM grå över 40 cm


240

Max utstick armering 10 cm, Får ej innehålla schaktmassor

284

Betong MKM grå över 100 cm


Pris på förfrågan

285

Betong IFA (icke farligt avfall), max 50x100 cm


Pris på förfrågan

286

Betong FA (farligt avfall), max 50x100 cm


Pris på förfrågan, laktest krävs

292

Blåbetong, lättbetong

1 250


300

Bygg- och rivnings­avfall klass 1

1 040

Max 25% isolering och eller gips

320

Bygg- och rivnings­avfall klass 2

1 380

Om över 25% isolering och/eller gips

321

Hussvamp

2 600

Om förbränning ej är möjlig. Ska i första hand gå till förbränning KVVT Torsvik.

340

Sorterbart avfall, klass 1

1 040


380

Sorterbart avfall, klass 2

1 380

Om över 25% isolering och/eller gips

405

Sopsand

80

Avser grusfraktion

410

Gatubrunns-, lednings­spolning

260


421

Tvätthall oljeskilj och liknande

540

Endast grus ej oljefas

445

RT-trä

200


450

Trä, tryckimpregnerat

1 350


455

Stubbar, stockar

570


456

Ris och grenar från träd och buskar

390

Utan jord

457

Blandkompost

720

Buskar med jord, ris, jord, blommor (kyrkogårdar)

466

Deponi sorterad

1 250


570

Asbesthaltigt avfall

1 250

Ska levereras väl inplastad

920

Brännbart

900


Om felaktiga uppgifter om avfallets beskaffenhet har uppgivits påförs en hanteringsavgift om 2500 kr, samt sker omklassning av avfallet till korrekt taxa.

Kontakt

Tfn: 036-10 35 00

Telefontid: Vardagar 07.00-16.00 (rast kl 09.00-09.30 samt 13.00-13.30)

E-post: miljonjkpg.tk@jonkoping.se