search
Sök
menu
Meny
Sök

Avfall, ansökan om minskad hämtning av avfall

Har du en kompost och vill komposterar annat än trädgårdsavfall eller har annan orsak till minskad hämtning av avfall? Miljöbalken ställer höga krav för dispens från sophämtning. Alternativ till dispens är glesare eller gemensam sophämtning.

Dokumentet "Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 2022" är under redaktionell omarbetning. Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2021-12-09 till 1 212 kronor för år 2022.

Hälsoskyddsenheten har mer information om taxan

pdf blankett: Ansökan/anmälan om dispens för ändrad avfallshantering Pdf, 183.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 183.8 kB)

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Sopor.nu Länk till annan webbplats.

June Avfall & Miljö Länk till annan webbplats.

KONTAKT