search
Sök
menu
Meny

Avfall: ansökan om minskad hämtning av avfall

Miljöbalken ställer höga krav för dispens från sophämtning. Alternativ till dispens är glesare eller gemensam sophämtning.

Lagen kräver sophämtning för det som blir över efter sortering av förpackningar, farligt avfall och kompostering. Detta avfall består i regel av en brännbar del och en så kallad restfraktion. Det är inte tillåtet för en enskild person att elda restavfall eller att transportera bort vare sig restavfall eller restfraktioner.

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för handläggningen. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige och tas ut även om ansökan avslås. Dispens från sophämtning innebär inte att man blir befriad från den fasta avfallsavgiften som tekniska kontoret tar ut.

Kompostering

Du kan välja att själv ta hand om den komposterbara delen av ditt avfall. Kompostering av matavfall ska anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret, se blankett. Vill du bara kompostera trädgårdsavfall behöver du inte anmäla det.

pdf blankett: Ansökan/anmälan om dispens för ändrad avfallshanteringöppnas i nytt fönster (pdf, 183.8 kB)

pdf blankett: Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamålöppnas i nytt fönster (pdf, 782.5 kB)

pdf: Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2020öppnas i nytt fönster (pdf, 712.7 kB)

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Sopor.nulänk till annan webbplats

Kontakt