search
Sök
menu
Meny

Avfall, ansökan om minskad hämtning av avfall

Har du en kompost och vill komposterar annat än trädgårdsavfall eller har annan orsak till minskad hämtning av avfall? Miljöbalken ställer höga krav för dispens från sophämtning. Alternativ till dispens är glesare eller gemensam sophämtning.

Lagen kräver sophämtning för det som blir över efter sortering av förpackningar, farligt avfall och kompostering. Detta avfall består i regel av en brännbar del och en så kallad restfraktion. Det är inte tillåtet för en enskild person att elda restavfall eller att transportera bort vare sig restavfall eller restfraktioner.

Användning av avfall för anläggningsändamål

Användning av avfall för anläggningsändamål innebär att avfall ersätter traditionella
konstruktionsmaterial i en konstruktion. För att definieras som ett anläggningsändamål krävs att
konstruktionen fyller en funktion. Det kan handla om en väg, bullervall eller parkeringsplats.

Kompostering av matavfall

Kompostering av matavfall ska anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret genom blankett Ansökan/anmälan om dispens för ändrad avfallshantering. Vill du bara kompostera trädgårdsavfall behöver du inte anmäla det.

Avgift

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för handläggningen. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige och tas ut även om ansökan avslås. Dispens från sophämtning innebär inte att man blir befriad från den fasta avfallsavgiften som tekniska kontoret tar ut.

Avgiftens storlek kan inspektörerna på hälsoskyddsenheten upplysa om då dokumentet Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2020 är under redaktionell omarbetning.

pdf blankett: Användning av avfall för anläggningsändamålöppnas i nytt fönster (pdf, 782.5 kB)

pdf blankett: Ansökan/anmälan om dispens för ändrad avfallshanteringöppnas i nytt fönster (pdf, 183.8 kB)

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Sopor.nulänk till annan webbplats

June Avfall & Miljölänk till annan webbplats

Kontakt