Dispens för hämtning av hushållsavfall – ansökan

Här kan du ansöka om dispens för hämtning av kommunalt avfall (hushållsavfall) vid permanentbostad eller fritidshus.

Kommunen ansvarar för att samla in, transportera och återvinna eller avlägsna kommunalt avfall. Det innebär att alla hushåll och fastighetsägare ska lämna sitt kommunala avfall till kommunen för borttransport och behandling. Kommunalt avfall är avfall från hushåll eller avfall som liknar hushållsavfall.

Vem kan få dispens?

Alla som äger en fastighet med bostadshus eller fritidshus måste ha ett abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. I vissa fall kan du som fastighetsägare få dispens från hämtning av kommunalt avfall.

Du kan ansöka om dispens om du uppfyller minst ett av dessa krav:

  • Fastigheten besöks enstaka gånger per år för underhåll och tillsyn.
  • Du kommer inte att använda fastigheten av andra anledningar, till exempel om ägaren till fastigheten tillfälligt eller permanent har flyttat till ett annat boende.
  • Du beräknar att en renovering av fastigheten kommer att ta mer än två år* och du inte bor på fastigheten under tiden.

* Ska du renovera fastigheten kortare tid än två år ansöker du om uppehåll hos June Avfall och Miljö, se länk längst ned på sidan.

Avgift för ansökan

Kommunen tar en avgift för att handlägga din ansökan. Kostnaden är 2 548 kronor (2023 års taxa). Det är en avgift som du får betala även om vi inte godkänner din ansökan.

Uppfyller jag kraven?

Är du osäker på om du uppfyller kraven kan du kontakta kommunens Kontaktcenter. En handläggare bedömer då om det är aktuellt för dig att göra en ansökan.

Kontaktcenter

Här ansöker du om uppehåll

Du fyller i och skickar in blanketten Ansökan/anmälan om dispens för ändrad avfallshantering.

pdf blankett: Ansökan/anmälan om dispens för ändrad avfallshantering Pdf, 243.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar

Vad är kommunalt avfall?

Kommunalt avfall är avfall från hushåll och andra verksamheter som liknar avfall från hushåll, det vill säga det du slänger i brännbart. I begreppet kommunalt avfall ingår inte avfall från tillverkning, jord- och skogsbruk, fiske, avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening, bygg- och rivningsavfall samt uttjänta bilar.

Hur länge kan jag få dispens?

Du kan få dispens från hämtning av kommunalt avfall upp till fem år. Dispensen gäller för den rörliga delen av ditt abonnemang. Efter fem år behöver du ansöka om en ny dispens. En avgift för handläggningen tas ut vid varje ny ansökan.

Det är inte säkert att du får uppehåll på nytt, även om du tidigare har fått det. Förändringar i lagstiftningen och prejudicerande domar kan påverka miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning.

Vad händer om jag får avslag på min ansökan?

Du får en faktura på 2 548 kronor från miljö- och hälsoskyddsnämnden för handläggningen av din ansökan (avgift enligt 2023 års taxa).

Du har rätt att överklaga beslutet om avslag på din ansökan. Det innebär att en högre instans granskar om miljö- och hälsoskyddsnämnden har bedömt ditt ärende korrekt. Det kostar inget att överklaga, men du betalar fortfarande för nämndens handläggning av din ansökan.

I ditt beslut framför hur du överklagar miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut.

Varför kan jag inte få dispens för den fasta delen av mitt abonnemang?

I den fasta renhållningsavgiften som alla fastighetsägare betalar till kommunens avfallsbolag ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration.

Det finns en dispens kopplad till min fastighet men jag har inte ansökt om den, gäller den?

Dispensen för hämtning av kommunalt avfall (hushållsavfall) är personlig och gäller endast för den som fått ansökan beviljad på den specifika platsen. Du kan inte ta över en dispens från en tidigare ägare av en fastighet utan behöver göra en egen ansökan.

Jag har köpt ett hus och den förra ägaren hade dispens för hämtning av kommunalt avfall, gäller den för mig också?

Dispensen för hämtning av kommunalt avfall är personlig och gäller endast för den som fått ansökan beviljad på den specifika platsen. Du kan inte ta över en dispens från en tidigare ägare av en fastighet utan behöver göra en egen ansökan.

Varför får inte jag transportera mitt eget avfall?

Det är bara den entreprenör som har tillstånd från kommunen som får transportera kommunalt avfall. June avfall & Miljö AB har det övergripande ansvaret för sophämtning från hushållen i Jönköpings kommun. På deras webbplats hittar du mer information om avfall och återvinning.

June Avfall och Miljö (webbplats) Länk till annan webbplats.

Varför måste jag ha ett abonnemang hos June Avfall och Miljö?

Att kommunen har monopol på hämtning av kommunalt avfall framgår av miljöbalkens 15 kapitel. Det innebär att endast kommunen eller det bolag som kommunen utser får hämta ditt kommunala avfall. I Jönköpings kommun hämtas hushållsavfallet av det kommunala bolaget June Avfall & Miljö AB. Monopolet innebär också att det inte är tillåtet för andra företag eller enskilda att transportera hushållsavfall på egen hand.

I mitt hushåll uppstår inget avfall, måste jag ändå ha ett abonnemang?

Ja, alla som har ett hushåll eller en fastighet med verksamheter måste ha ett abonnemang för kommunalt avfall är avfall från hushåll och andra källor, som till sin art liknar avfall från hushåll. Tidigare gick det under benämningen ”hushållsavfall”.

Senast granskad/publicerad: