search
Sök
menu
Meny

Markanvisning

Vy över bostadshus i södra Jönköping

En markanvisning innebär att en intressent ges möjlighet att utveckla ett projekt utifrån ett markanvisningsavtal. 

Rätten gäller en viss tidsperiod i form av en markreservation, med förutsättningar och villkor som regleras i ett markanvisningsavtal.

I kommunens markanvisningspolicy beskrivs hur kommunen ska jobba med markanvisningar. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen önskar.

Kommunen tillämpar tre metoder för markanvisningar; två typer av jämförelseförfarande (intresseanvisning och tävling) samt direktanvisning. Intresseanvisning är kommunens huvudförfarande.

Byggaktörer eller andra intressenter som önskar en markanvisning ska skriftligen anmäla detta till tekniska kontoret, som registrerar alla anmälningar. Anmäl gärna i formuläret under Självservice här på sidan.


Aktuella inbjudningar markanvisningar

Fagerslätt Östra - flerbostadshus/grupphus, ca 50 bostäder

Jönköpings kommun bjuder in intressenter att anmäla sig till urvalsprocessen för
att få möjligheten att bygga på exploateringsområdet Fagerslätt inom fastigheten Stensholm1:781. Intresseanmälan ska inkomma senast 14 december 2018.

Inbjudan markanvisning Fagerställ Östraöppnas i nytt fönster (pdf, 5.6 MB)

Länk till detaljplan för östra Fagerslätt

Pågående markanvisningar

Här har vi samlat de projekt som just nu är pågående och där utvalda byggaktörer tar fram idéhandlingar och/eller där utvärdering av handlingar pågår.

Kungsängen kv. G1 - flerbostadshus

Länk till inbjudan till markanvisningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.4 MB)

Länk till Bostadsområdet Kungsängenöppnas i nytt fönster

Länk till detaljplan för del av Vingpennan 1 (Kungsängen)öppnas i nytt fönster (se samrådshandling under "tidigare handlingar")

Kungsängen kv. G2 - 8-10 grupphus

Länk till inbjudan till markanvisningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.4 MB)

Länk till Bostadsområdet Kungsängenöppnas i nytt fönster

Länk till detaljplan för del av Vingpennan 1 (Kungsängen)öppnas i nytt fönster (se samrådshandling under "tidigare handlingar")

Kungsängen kv. G3 - flerbostadshus med smålägenheter

Länk till inbjudan till markanvisningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.4 MB)

Länk till Bostadsområdet Kungsängenöppnas i nytt fönster

Länk till detaljplan för del av Vingpennan 1 (Kungsängen)öppnas i nytt fönster (se samrådshandling under "tidigare handlingar")

Planerade markanvisningar

Sannaängen, Vättersnäs (flerbostadshus)
Ca 30 bostäder i flerbostadshus

Avslutade markanvisningar

markanvisning@jonkoping.se
Tekniska kontoret
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00