Brandskyddskontroll av eldstad, skorsten

Här hittar du information kring brandskyddskontroll av eldstäder (t.ex. braskamin, öppen spis och kakelugn).

En anläggning/eldstad ska regelbundet både rengöras (sotas) och brandskyddskontrolleras. Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av den entreprenör som kommunen har utsett. Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

Brandskyddskontrollen kan jämföras med besiktningen av bilen. Med en viss regelbundenhet ska man få reda på om bilen är körduglig. Samma syfte fyller brandskyddskontrollen när det gäller eldstaden och skorstenen.

Taxa och avgifter för brandskyddskontroll (Pdf-dokument) Länk till annan webbplats.

Kontroller av en anläggning/eldstad

Vilka frister alltså hur ofta en anläggning/eldstad ska kontrolleras beror på hur den ser ut och hur den används. Normalt sker brandskyddskontroll vart 3:e eller vart 6:e år. Brandskyddskontrollen innefattar eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Frister för brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll får endast utföras av den entreprenör som har kommunens uppdrag att sköta kontrollen.

Upphandlad entreprenör i Jönköpings kommun

Senast granskad/publicerad: