Installation och ändringar av eldstad, braskamin eller öppen spis

Här hittar du information om vad som krävs vid installation av en ny eldstad. Du hittar även information om du ska byta, ställa av eller göra förändringar av din gamla.

För att få installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis eller liknande anläggning krävs att du anmäler detta till stadsbyggnadskontoret. Du behöver ett startbesked.

När krävs bygglov?

Vi på kommunen prövar bland annat om eldstaden kräver bygglov och om den följer de lagar som finns. Är din konstruktion komplicerad kallar vi till tekniskt samråd.

Om en skorsten tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Bygglov och andra krav för eldstad, kamin

Byta ut en befintlig braskamin

Byter du ut en befintlig braskamin till en ny med likvärdig prestanda och att du ansluter till befintlig skorsten/rökkanal krävs ingen ny anmälan. Sätter du däremot in en ny kassett i en tidigare öppen eldstad ska du lämna in en anmälan.

Ändringar som påverkar sotningen

Om du till exempel byter uppvärmningsanordning ska du anmäla detta till kommunens entreprenör.

Kommunens upphandlade entreprenör

Avregistrering eller nyttjandeförbud

Har du slutat använda eldstaden eller att den är i så dåligt skick att den inte längre går att använda, finns möjlighet att begära ett nyttjandeförbud via blanketten "Avregistrera eldstad".

PDF: Blankett - Avregistrera eldstad Pdf, 84.7 kB.

När du har avregistrerat din eldstad kommer den inte längre att rengöras eller brandskyddskontrolleras. Du får då inte längre använda den. Om du återigen vill använda eldstaden behöver en ny brandskyddskontroll göras innan den tas i bruk igen.
Vid försäljning av fastigheten måste du upplysa den nya ägaren om att det är eldningsförbud i eldstaden.

Senast granskad/publicerad: