search
Sök
menu
Meny

Brandskyddskontroll av eldstad, skorsten

Brandskyddskontrollen kan jämföras med besiktningen av bilen. Med en viss regelbundenhet ska man få reda på om bilen är körduglig. Samma syfte fyller brandskyddskontrollen när det gäller eldstaden och skorstenen.

En anläggning/eldstad ska regelbundet både rengöras (sotas) och kontrolleras. Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

Kontroller av en anläggning/eldstad

Vilka frister alltså hur ofta en anläggning/eldstad ska kontrolleras beror på hur den ser ut och hur den används. Normalt sker brandskyddskontroll vart 3:e eller vart 6:e år. Brandskyddskontrollen innefattar eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Frister för brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll får endast utföras av den entreprenör som har kommunens uppdrag att sköta kontrollen.

Upphandlad entreprenör i Jönköpings kommun