search
Sök
menu
Meny

Trafikbuller

Buller från spårtrafik, vägar och flygplatser kallas för trafikbuller. Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige.

Om du har klagomål på trafikbuller ska du vända dig till den som är ansvarig för bullerkällan, exempelvis väghållaren när det gäller trafikbuller. För statliga vägar är trafikverket väghållare och för kommunala vägar är kommunen väghållare.

Bullerkartläggning

Enligt ett EU-direktiv (2002/49/EG) har Jönköpings kommun låtit göra en kartläggning av bullersituationen i hela kommunen. Kartläggningen omfattar buller från spårtrafik, vägar, flygplatser samt vissa industrier. Kartläggningen utfördes 2017 och redovisades till Naturvårdsverket i januari 2018 baserat på situationen 2016 tillsammans med uppgifter om antal exponerade. Rapport och ljudutbredningskartor finns under dokument. Kartläggningen ska uppdateras vart femte år.

Stadsbyggnadskontoret har gjort ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023.

Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023

Naturvårdsverket - Buller från vägar och järnvägar nybyggnationlänk till annan webbplats

Boverket - Buller vid detaljplaneringlänk till annan webbplats

Frågor om trafikbuller och bidrag - kontakta stadsbyggnadskontorets samhällsplanerare

Övriga bullerfrågor, klagomål etc:

Hälsoskyddsenheten, 
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00