Uterum. Bygglov eller anmälan?

Beroende på hur du utformar ditt uterum kan det behöva bygglov eller anmälan.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov om:

 • du ska bygga ett uterum

Undantagsregel till en- och tvåbostadshus

Det finns flera undantagsregel för uterum till en- och tvåbostadshus, se nedan.

Du behöver göra en anmälan om:

 • uterummet är en tillbyggnad av bostadshuset och är max 15 m². Det måste uppfylla kraven för Attefallstillbyggnad.
 • uterummet är fristående och max 30 m². Måste uppfylla kraven för Attefallshus.

Läs mer om Attefallstillbyggnad, 15 m² eller mindre Länk till annan webbplats.

Läs mer om fristående Attefallshus max 30m² Länk till annan webbplats.

Du behöver inte söka bygglov och inte göra en anmälan om:

 • Uterummet är fristående och under 15m², exempelvis lusthus. Måste uppfylla kraven för friggebod.

Läs mer om friggebod max 15m² Länk till annan webbplats.

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt uterummet samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.
 • Information om uterummet ska vara isolerat (vinterbonat).

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver troligtvis en kontrollansvarig. Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: