search
Sök
menu
Meny
Sök

Solceller, solpaneler och solfångare. Bygglov eller anmälan?

Bilden visar ett exempel på en fastighet med enbostadshus med monterade
solceller som följer byggnadens form och inte väsentligt ändrar byggnaden eller
områdets karaktär (gäller ej för flerbostadshus, butik, industri, kulturhistorisk
byggnad- eller område.) 

Bilden visar ett exempel på en fastighet med enbostadshus med monterade solceller som följer byggnadens form och inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär

För solceller, solpaneler och solfångare beror det på deras placering och utformning om du behöver bygglov.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

 • montera solceller, solpaneler eller solfångare på en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller om byggnaden är i ett kulturhistoriska värdefullt område
 • montera solceller, solpaneler och solfångare som inte ligger dikt an byggnaden.

Du behöver göra en anmälan för att:

 • montera solceller, solpaneler eller solfångare på en annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus, om de följer byggnadens form och inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär.

Du behöver inte söka bygglov för att:

 • montera solceller, solpaneler och solfångare på en fastighet med ett en- eller tvåbostadshus inom eller utanför detaljplanerat område, om de följer byggnadens form och inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär.

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt solcellerna/solpanelen/solfångaren samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.
 • Information angående solcellerna/solpanelerna/solcellerna.

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver troligtvis inte en kontrollansvarig. Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan":

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.