search
Sök
menu
Meny

Bebyggelseinventeringar

Bebyggelsehistoria mellan 1950 och 2000 samt inventeringar av värdefull bebyggelse.

Stadsbyggnadskontoret har sedan 2005 bedrivit ett projekt för att inventera och utvärdera den bebyggelse som vuxit fram från 1950 och fram till idag.

Ett viktigt syfte har varit att lyfta fram och sprida kunskap om vår "moderna" kulturmiljö, som en viktig kvalitet i vidareutvecklingen av vår region. I detta samlingsdokument redovisas, ur ett nationellt perspektiv, bakgrunden till bebyggelseutvecklingen genom bland annat politiska beslut, ekonomi och bostadssituation. Detta knyts sedan samman med lokala exempel från Jönköpings kommun. Dokumentet ska fungera som en inspirations- och kunskapskälla för tjänstemän, politiker, fastighetsägare och allmänheten.

Rapporten finns att ladda ner som PDF-fil och är indelad i kapitel - ett kapitel för varje decennium från och med 1950.