search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Attarp 2:425 och 2:93 i Bankeryd

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av två flerbostadshus samt verksamheter i bottenplan på en av fastigheterna. Planområdet ligger i centrala Bankeryd.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Attarp 2:425 och 2:93. Detaljplanen syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder för att komplettera kvarterstrukturen på fastighet Attarp 2:425 samt bostäder och verksamhet på fastighet Attarp 2:93. I samband med byggnationen kommer det befintliga torget att påverkas, där åtgärder kommer att behövas. En utformning av torgytan kommer att bearbetas fram till planens granskningsskede.


Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2020
Antagande: Kvartal 2, 2020
Granskning: Kvartal 1, 2020
>> Samråd: 25 januari - 20 mars 2019


Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 7.3 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 532.7 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 50 00

Översiktskarta