search
Sök
menu
Meny

Planprogram för Råslätt

Flygfoto över Råslätt

Att planera och utveckla en hel stadsdel är ett stort projekt, där många personer är inblandade. Vi vill att Råslätt ska vara en ännu bättre plats för dig som bor och jobbar där idag – samtidigt som vi ser morgondagens behov av nya bostäder och service.

Nu ska vi ta fram ett planprogram tillsammans med Vätterhem för att skapa en helhetsbild av Råslätts utvecklingsmöjligheter. Redan nu planeras en förskola och en ny byggnad för Vätterhems personal som arbetar i området. Därför vill vi ha ett samtal med dig som bor här.

Vad saknar du? Vad behöver du? Hur vill du utveckla Råslätt på bästa sätt?

På grund av rådande situiation gällande Covid -19 (Corona) har planerat möte 26 mars ställts in.

Du kan fortfarande lämna dina synpunkter i enkäten nedan.

Klicka på länken nedan. Ditt svar på enkäten behöver vi senast torsdag 26 mars.

Enkät: Berätta om ditt Råslätt!länk till annan webbplats

Om enkäten inte fungerar, prova med en annan webbläsare.


Varför?

Planprogrammet för Råslätt tas fram för att skapa en gemensam helhetsbild av ett områdes utvecklingsmöjligheter. Programmet arbetas fram tillsammans med Vätterhem.

Vad är ett planprogram?

Programmet utreder områdets förutsättningar och beskriver stadsdelens utvecklingsmöjligheter för exempelvis ny bebyggelse, vägar och grönområden på längre sikt. Det är viktigt att ny bebyggelse är anpassad till områdets karaktär och att hänsyn tas till framtida behov i området. Målet är att Råslätt blir en ännu bättre plats att bo och verka i samtidigt som nya bostäder och annan service kan skapas.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande som en detaljplan utan utgör ett första steg i detaljplaneprocessen. Planprogram omfattas ofta av ett större område eller en stadsdel och anger mål och riktlinjer för den fortsatta planeringen.

Tidplan för Råslätts planprogram

  • Hösten 2019 Arbete med att ta fram planprogrammet
  • Våren 2020 Samråd om planprogrammet
  • Sommaren 2020 Godkänt planprogram