Musikbuller från verksamheter

Här har vi samlat information om musikbuller. Musik från verksamheter, som exempelvis restauranger kan ge upphov till störande buller i bostäder. På följande sida har du Frågor och svar.

Musik innehåller ofta lågfrekvent basljud. Det lågfrekventa basljudet sprider sig lätt långa sträckor i en fastighet och kan därför upplevas som störande av många. Boende som utsätts för musikbuller uppger ofta att de är störda redan vid låga ljudnivåer. 

Låga riktvärden för musikbuller

Riktvärden som bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger redovisas i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.

När ljud från musikanläggningar upplevs mer störande än annat buller, är Folkhälsomyndighetens riktvärden för bedömning av musikbuller satta på en relativt låg nivå, 25 dBA i ekvivalent nivå. Detta riktvärde kan ibland vara svårt att tillämpa i de fall bakgrundsnivån är hög. Riktvärdena är avsedda att tillämpas i bostadsrum (sovrum och vardagsrum) i bostäder.  

Frågor och svar

dbdbdb.nu - webbsidan om hörsel, ljud och buller Länk till annan webbplats.

Allmänna råd om buller inomhus, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Anmäl klagomål på boendemiljön

Senast granskad/publicerad: