search
Sök
menu
Meny

Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Det pågår en naturvårdssatsning för att stimulera människors engagemang för natur och friluftsliv och betona naturens betydelse för folkhälsan.

LONA-loggan

Alla föreningar, stiftelser, privatpersoner och kommuner kan söka pengar. Satsningen är en del av Sveriges miljömålsarbete. Över 30 projekt har hittills genomförts eller pågår i kommunen. Inför 2018 ansökte kommunen om bidrag till fem nya projekt.

Nästa ansökningstillfälle inför 2019 är 1 december 2018 och ansökan görs via kommunen. Hör av dej om du vill starta ett projekt.

Pågående projekt:

 • Förstudie restaurering av Konungsö mosse (2018-19)
 • Mera friluftsliv - Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Jönköpings kommun (2018-20)
 • Kontinuitetsskog i Östra Vätterbranterna (2018-20)
 • Restaurera och beta jätteloka vid Häggeberg (2016-18). Se länk.
 • Inventera stigar och löpspår (2016-18)

Avslutade projekt är bland annat:

 • Ansvarsmiljön rikkärr – restaurering och information. Se länk.
 • Råslätts skogspark - en portal för lärande, hälsa och integration
 • Fåråret – ett integrationsprojekt. Se länk.
 • Integrationsprojekt-information om allemansrätt och natur
 • Projekt John Bauers park. Se dokument.
 • Bildande av det kommunala naturreservatet Häggeberg – Granbäck. Se länk
 • Fladdermusräknare vid Tabergs gruva. Se länk.
 • Naturskola i Taberg. Se länk.
 • Natur- och kulturstig på Ryhov. Se länk.
 • Fladdermuseum i Taberg. Se länk.
 • BioBlitz i Östra Vätterbranterna. Se länk.
 • Skogstrollens stig, Vidablick i Bankeryd
 • Utterinventering i Jönköping och Emmabodas kommuner. Se länk Naturinventeringar.
 • Åtgärder vid vattendrag för att gynna uttern
 • Molluskinventering i Jönköpings kommun. Se länk Naturinventeringar.
 • Alla kan lära och läka av och i naturen
 • Handikappanpassad fiskebrygga vid Ulfstorpssjön
 • Kanot- och fågeltorn vid Rocksjön

Kontakt

Dag Fredriksson
Tfn 036-10 52 42