search
Sök
menu
Meny

Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Det pågår en naturvårdssatsning för att stimulera människors engagemang för natur och friluftsliv och betona naturens betydelse för folkhälsan.

LONA-loggan

Alla föreningar, stiftelser, privatpersoner och kommuner kan söka pengar. Satsningen är en del av Sveriges miljömålsarbete. 2016 höjdes anslaget till 2,4 miljoner kr och för 2016 beviljades alla ansökta projekt i Jönköpings län. Över 30 projekt har hittills genomförts eller pågår i kommunen. Inför 2018 ansökte kommunen om bidrag till fem nya projekt.

Nästa ansökningstillfälle inför 2019 är 1 december 2018 och ansökan görs via kommunen. Hör av dej om du vill starta ett projekt.

Pågående projekt:

 • Restaurera och beta jätteloka vid Häggeberg (2016-2018). Se länk.

Avslutade projekt är bland annat:

 • Ansvarsmiljön rikkärr – restaurering och information. Se länk.
 • Råslätts skogspark
 • Fåråret – ett integrationsprojekt. Se länk.
 • Inventera stigar och löpspår
 • Integrationsprojekt-information om allemansrätt och natur
 • Projekt John Bauers park. Se länk.
 • Bildande av det kommunala naturreservatet Häggeberg – Granbäck
 • Fladdermusräknare vid Tabergs gruva. Se länk.
 • Naturskola i Taberg. Se länk.
 • Natur- och kulturstig på Ryhov. Se länk.
 • Fladdermuseum i Taberg. Se länk.
 • BioBlitz i Östra Vätterbranterna. Se länk.
 • Skogstrollens stig, Vidablick i Bankeryd
 • Utterinventering i Jönköping och Emmabodas kommuner. Se länk Naturinventeringar.
 • Åtgärder vid vattendrag för att gynna uttern
 • Molluskinventering i Jönköpings kommun. Se länk Naturinventeringar.
 • Alla kan lära och läka av och i naturen
 • Handikappanpassad fiskebrygga vid Ulfstorpssjön
 • Kanot- och fågeltorn vid Rocksjön

Kontakt

Dag Fredriksson
Tfn 036-10 52 42