search
Sök
menu
Meny

Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Det pågår en naturvårdssatsning för att stimulera människors engagemang för natur och friluftsliv och betona naturens betydelse för folkhälsan.

LONA-loggan

Alla föreningar, stiftelser, privatpersoner och kommuner kan söka pengar. Satsningen är en del av Sveriges miljömålsarbete. 2016 höjdes anslaget till 2,4 miljoner kr och för 2016 beviljades alla ansökta projekt i Jönköpings län. Över 30 projekt har hittills genomförts eller pågår i kommunen.

Nästa ansökningstillfälle inför 2018 är 1 december 2017 och ansökan görs via kommunen. Hör av dej om du vill starta ett projekt.

Pågående projekt

 • Ansvarsmiljön rikkärr – restaurering och information (2016-2017)
 • Råslätts skogspark (2016-2017)
 • Fåråret – ett integrationsprojekt (2016-2017)
 • Inventera stigar och löpspår (2016-2017)
 • Restaurera och beta jätteloka vid Häggeberg (2016-2018)
 • Integrationsprojekt-information om allemansrätt och natur (2015-2016)
 • Projekt John Bauers park (2014-2016)
 • Bildande av det kommunala naturreservatet Häggeberg – Granbäck (2013-2017)

Avslutade projekt är bland annat:

 • Fladdermusräknare vid Tabergs gruva
 • Naturskola i Taberg
 • Natur- och kulturstig på Ryhov
 • Fladdermusseum i Taberg
 • BioBlitz i Östra Vätterbranterna
 • Skogstrollens stig, Vidablick i Bankeryd
 • Utterinventering i Jönköping och Emmabodas kommuner
 • Åtgärder vid vattendrag för att gynna uttern
 • Molluskinventering i Jönköpings kommun
 • Alla kan lära och läka av och i naturen
 • Handikappanpassad fiskebrygga vid Ulfstorpssjön
 • Kanot- och fågeltorn vid Rocksjön

Kontakt

Dag Fredriksson
Tfn 036-10 52 42