search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Öggestorp 1:22

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2018 om positivt planbesked för Öggestorp 1:22.

Ansökan avser en anpassning av detaljplanen för nuvarande samt kommande byggantion.

Arbetet är påbörjat men i tidigt skede.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2021
Antagande: Kvartal 3, 2021
Granskning: Kvartal 3, 2021
Samråd: Kvartal 2, 2021


Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Solveig Lönnervall

036-10 50 00


Översiktskarta