search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Attarp 2:425 och 2:93 i Bankeryd

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder och centrumverksamhet.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Attarp 2:425 och 2:93. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av bostäder och centrumverksamhet på fastigheten Attarp 2:93 samt bostäder för att komplettera kvartersstrukturen på Attarp 2:425. Till skillnad mot tidigare förslag, i samband med samrådet, tas mer hänsyn till den befintliga miljön. Torgets befintliga utformning behålls till stor del och blodbokarna bevaras och skyddas i detaljplanen med egenskapsbestämmelse, ”träd”, som innebär att träden endast får fällas om de blir sjuka eller utgör en säkerhetsrisk.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2020
Antagande: Kvartal 3, 2020
>> Granskning: 24 april - 1 juni 2020
Samråd: 25 januari - 20 mars 2019


Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 545.8 kB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 3.5 MB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 50 00

Översiktskarta