Vatten- och avloppstaxa, med servicegaranti

Här kan du se avgifterna för vatten och avlopp från den 1 januari 2023. Alla belopp är inklusive moms.

För en villa med årsförbrukningen 150 kubikmeter är den totala avgiften 6 098 kr. Föregående år var den 243 kr lägre.

Mängdavgift

Mängdavgift för vatten och spillvatten är 29,65 kr per kubikmeter (m³).
Taxan är uppdelad i avgift för dricksvatten och spillvatten:

  • Dricksvatten 12,40 kr/m³
  • Spillvatten 17,25 kr/m³

Ett hushåll på fyra personer förbrukar vanligtvis mellan 150 och 220 m³/år.

Fast avgift

Mätaranslutning pris:

  • 20 mm (= 2,5 m³) 1 120 kr/år
  • 25 mm (= 6 m³) 3 350 kr/år
  • 40 mm (= 10 m³) 10 000 kr/år

Standardanslutning för en vanlig villa är 20 mm.

Avgifter för dagvatten

  • Dagvatten gata 215 kr/år
  • Dagvatten fastighet 315 kr/år för småhusfastigheter

För andra fastigheter än småhus, se bilaga II i VA-taxa 2023.

Servicegaranti vatten och avlopp

Tekniska kontoret erbjuder en servicegaranti för flera olika tjänster till dig som invånare. Garantin ska förtydliga innehållet i tjänster och service gentemot dig som invånare. För vatten och avlopp omfattar garantin vattenavbrott, missfärgning av vatten, avloppsstopp och VA-anslutning. Läs hela garantin via länken här på sidan.


Senast granskad/publicerad: