search
Sök
menu
Meny

Vatten- och avloppstaxa, med servicegaranti

Här kan du se avgifterna för vatten- och avlopp för 2020.

Nytt pris för vatten och avlopp från den 1 januari 2020. För en villa med årsförbrukningen 150 kubikmeter stiger VA-avgiften med 225 kr/år.

Taxor, priser för 2020 (inklusive moms)

Mängdavgift för vatten och avlopp är 26,30 kr per kubikmeter (m³).

Taxan är uppdelad i avgift för dricksvatten, dagvatten och spillvatten:

  • Dricksvatten 11,00 kr/m³
  • Spillvatten 15,30 kr/m³

Ett hushåll på fyra personer förbrukar mellan 150 och 220 m³/år.

Fast avgift för vatten och avlopp

Mätaranslutning

Pris (inkl moms)

20 mm (= 2,5 m³)

950 kr

25 mm (= 6 m³)

2 770 kr

40 mm (= 10 m³)

6 500 kr


Dagvattentaxa

Dagvatten gata 150 kr/år

Dagvatten fastighet 265 kr/år för småhusfastigheter

För andra fastigheter än småhus, se bilaga II i VA-taxa 2020.

Servicegaranti vatten och avlopp

Tekniska kontoret erbjuder en servicegaranti för flera olika tjänster till dig som invånare. Garantin ska förtydliga innehållet i tjänster och service gentemot dig som invånare. För vatten och avlopp omfattar garantin vattenavbrott, missfärgning av vatten, avloppsstopp och VA-anslutning. Läs hela garantin via länken här på sidan.