search
Sök
menu
Meny

Vatten- och avloppstaxa, med servicegaranti

Här kan du se avgifterna för vatten- och avlopp för 2021.

Nytt pris för vatten och avlopp från den 1 januari 2021. För en villa med årsförbrukningen 150 kubikmeter stiger VA-avgiften med 315 kr/år.

Taxor, priser för 2021 (inklusive moms)

Mängdavgift för vatten och avlopp är 27,80 kr per kubikmeter (m³).
Taxan är uppdelad i avgift för dricksvatten, dagvatten och spillvatten:

 • Dricksvatten 11,65 kr/m³
 • Spillvatten 16,15 kr/m³

Ett hushåll på fyra personer förbrukar mellan 150 och 220 m³/år.

Fast avgift för vatten och avlopp 2021

Mätaranslutning pris (inkl moms):

 • 20 mm (= 2,5 m³) 1 000 kr
 • 25 mm (= 6 m³) 3 000 kr
 • 40 mm (= 10 m³) 7 375 kr

Dagvattentaxa:

 • Dagvatten gata 170 kr/år
 • Dagvatten fastighet 285 kr/år för småhusfastigheter

För andra fastigheter än småhus, se bilaga II i VA-taxa 2021.

Servicegaranti vatten och avlopp

Tekniska kontoret erbjuder en servicegaranti för flera olika tjänster till dig som invånare. Garantin ska förtydliga innehållet i tjänster och service gentemot dig som invånare. För vatten och avlopp omfattar garantin vattenavbrott, missfärgning av vatten, avloppsstopp och VA-anslutning. Läs hela garantin via länken här på sidan.

Taxor, priser för 2020 (inklusive moms)

Mängdavgift för vatten och avlopp är 26,30 kr per kubikmeter (m³).

Taxan är uppdelad i avgift för dricksvatten, dagvatten och spillvatten:

 • Dricksvatten 11,00 kr/m³
 • Spillvatten 15,30 kr/m³

Ett hushåll på fyra personer förbrukar mellan 150 och 220 m³/år.

Fast avgift för vatten och avlopp 2020

Mätaranslutning

Pris (inkl moms)

20 mm (= 2,5 m³)

950 kr

25 mm (= 6 m³)

2 770 kr

40 mm (= 10 m³)

6 500 kr


Dagvattentaxa 2020

 • Dagvatten gata 150 kr/år
 • Dagvatten fastighet 265 kr/år för småhusfastigheter
 • För andra fastigheter än småhus, se bilaga II i VA-taxa 2020.