search
Sök
menu
Meny

Vatten- och avloppstaxa, med servicegaranti

Från den 1 januari 2017 gäller en ny uppdelning av taxan för vatten och avlopp, när separat dagvattentaxa införs. Här kan du se avgifterna för 2017.

Jönköpings kommuns priser för vatten och avlopp är bland de lägsta i Sverige. Inför år 2017 sänks dessutom priset på dricksvatten och spillvatten - både den rörliga och fasta delen.

Nytt pris för vatten och avlopp från den 1 januari 2017

För en villa med årsförbrukningen 150 kubikmeter sjunker VA-avgiften med 215 kr/år.

Taxor, priser för 2017 (inklusive moms)

Mängdavgift för vatten och avlopp är 23,15 kr per kubikmeter (m³). 

Taxan är uppdelad i avgift för dricksvatten, dagvatten och spillvatten:

  • Dricksvatten 9,70 kr/m³
  • Spillvatten 13,45 kr/m³

Ett hushåll på fyra personer förbrukar mellan 150 och 220 m³/år.

Fast avgift för vatten och avlopp

Mätaranslutning

Pris (inkl moms)

20 mm (= 2,5 m³)

830 kr

25 mm (= 6 m³)

2 310 kr

40 mm (= 10 m³)

5 235 kr

Andra ändringar i vatten- och avloppstaxan

2017 görs fler ändringar i taxan. Ålderdomliga paragrafer ändras eller tas bort och det blir förenklingar i anläggningstaxan (den avgift man betalar för att ansluta till vatten och avlopp).

Servicegaranti vatten och avlopp

Tekniska kontoret erbjuder en servicegaranti för flera olika tjänster till dig som invånare. Garantin ska förtydliga innehållet i tjänster och service gentemot dig som invånare. För vatten och avlopp omfattar garantin vattenavbrott, missfärgning av vatten, avloppsstopp och VA-anslutning. Läs hela garantin via länken här på sidan.