search
Sök
menu
Meny

Vatten- och avloppstaxa, med servicegaranti

Här kan du se avgifterna för vatten- och avlopp för 2018.

Nytt pris för vatten och avlopp från den 1 januari 2018. För en villa med årsförbrukningen 150 kubikmeter stiger VA-avgiften med 206 kr/år.

Taxor, priser för 2018 (inklusive moms)

Mängdavgift för vatten och avlopp är 24,10 kr per kubikmeter (m³). 

Taxan är uppdelad i avgift för dricksvatten, dagvatten och spillvatten:

  • Dricksvatten 10,10 kr/m³
  • Spillvatten 14,00 kr/m³

Ett hushåll på fyra personer förbrukar mellan 150 och 220 m³/år.

Fast avgift för vatten och avlopp

Mätaranslutning

Pris (inkl moms)

20 mm (= 2,5 m³)

865 kr

25 mm (= 6 m³)

2 415 kr

40 mm (= 10 m³)

5 530 kr

 

Dagvattentaxa

Dagvatten gata 120 kr/år

Dagvatten fastighet 224 kr/år för småhusfastigheter

För andra fastigheter än småhus, se bilaga II i VA-taxa 2018.

Servicegaranti vatten och avlopp

Tekniska kontoret erbjuder en servicegaranti för flera olika tjänster till dig som invånare. Garantin ska förtydliga innehållet i tjänster och service gentemot dig som invånare. För vatten och avlopp omfattar garantin vattenavbrott, missfärgning av vatten, avloppsstopp och VA-anslutning. Läs hela garantin via länken här på sidan.