Hjälp till förening, arbetslag till anläggning

Här hittar du information om hur din förening kan ansöka om kostnadsfri hjälp av arbetslag från kommunen.

Vill din förening ha hjälp med enklare arbeten på anläggningen som ni driver? Hjälpen med arbetslag från AMA riktar sig till de föreningar som är bidragsberättigade av kultur- och fritidsnämnden och som har behov av stöttning i driften av anläggningen. Arbetslagen ska vara ett komplement till det arbete som görs av ideella föreningsaktiva och ska utföras som punktinsatser under begränsad tid. Arbetslagen ska inte heller utföra jobb som eventuellt anställd i föreningen i vanliga fall gör.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett politiskt uppdrag som innebär att planera och genomföra kommunens sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi vänder oss till kommuninvånare som behöver stöd i arbetssökandet och har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. AMA rustar arbetssökande genom coachning, arbetspraktik, arbetsträning och möjlighet till arbetsmarknadsanställning.

Läs mer om AMA

Detta kan vi hjälpa till med

  • AMA står för arbetsinsatsen och arbetslaget består av cirka sex till åtta personer, plus arbetsledare.
  • Arbetslagen har viss utrustning i form av verktyg. Annan utrustning eller material som behövs som exempelvis virke, färg eller annat bekostar föreningen. Alternativt så köper AMA in det material som behövs och fakturerar föreningen.
  • Arbeten på höjd över två meter utförs inte.
  • Arbetslaget ska ha tillgång till toalett, kök och omklädningsrum hos föreningen.

Under vår- och sommarsäsong görs gärna utomhusarbeten, som exempelvis tvätta/måla fasad, grönyteskötsel, röja sly, enklare arbete på motionsspår, enklare byggnationer/renoveringar/ombyggnationer av till exempel förråd, staket och annat, enklare gräv/markarbeten.

Under höst- och vintersäsong görs med fördel inomhusarbeten som att måla/tapetsera, enklare byggnationer/renoveringar/ombyggnationer, montering/uppsättning av hyllor, säsongsstädning av exempelvis duschutrymmen och så vidare.

Ansöka om hjälp av arbetslag

Vi tar emot uppdrag om olika arbeten löpande och vår målsättning är att återkoppla till föreningen så fort vi kan. Om många uppdrag inkommer gör vi en prioritering.


Vill ni ha hjälp av oss med inköp av material och bli fakturerade för den kostnaden?
Vill ni ha hjälp av oss med inköp av material och bli fakturerade för den kostnaden?Finns tillgång till kök, omklädningsrum och toalett?
Finns tillgång till kök, omklädningsrum och toalett?


Kontaktperson för ansökan
Kontaktperson för ansökan
De personuppgifter du skrivit in här lagras och behandlas för din ansökan och vidare hantering. Uppgifterna raderas efter varje ansökningsomgång.

KONTAKT

Arno Willemse
Enhetschef AMA

Telefon: 036-10 55 33

E-post: arno.willemse@jonkoping.se

Maria Carlsson
Föreningsutvecklare Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 036-10 71 07

E-post: maria.carlsson@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: